Aktualizacja i ewaluacja norm Eurokod 7

Dobiegają końca prace nad aktualizacją i ewaluacją norm Eurokod 7 – EN 1997-7, określających zasady projektowania geotechnicznego oraz metodologię badań podłoża gruntowego.

W związku z nadchodzącymi zmianami, przypominamy, że Laboratorium i2 Analytical posiada szeroką akredytację UKAS na badania laboratoryjne gruntów według ISO 17892, wymagane wytycznymi Eurokodu:

· ISO 17892-1 – Oznaczanie wilgotności naturalnej
· ISO 17892-2 – Oznaczanie gęstości objętościowej
· ISO 17892-3 – Badanie gęstości właściwe
· ISO 17892-4 – Badanie uziarnienia gruntów
· ISO 17892-5 – Badanie edometryczne gruntów
· ISO 17892-7 – Ściskanie jednoosiowe
· ISO 17892-8 – Badania trójosiowe bez konsolidacji i bez odpływu
· ISO 17892-9 – Ściskanie trójosiowe z konsolidacją na próbkach całkowicie nasyconych wodą
· ISO 17892-10 – Badania w aparacie bezpośredniego ścinania
· ISO 17892-11 – Badania filtracji
· ISO 17892-12 – Oznaczanie granic płynności i plastyczności