WODA BASENOWA
I KĄPIELISKOWA

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach – każdy zarządzający obiektem klasyfikowanym jako pływalnia – zobowiązany jest do prowadzenia badań jakości wody, według ustalonego harmonogramu.

i2 Analytical zapewnia:

  • pobieranie próbek,
  • badania parametrów fizykochemicznych,
  • badania parametrów mikrobiologicznych.

Badania wykonywane również we współpracy z laboratoriami partnerskimi.

Zakres usług dostosowany do aktualnych przepisów prawnych. Standardowy czas analizy – 5 dni roboczych, możliwa realizacja nawet w 24 godziny po uprzednim uzgodnieniu z Biurem Obsługi Klienta.

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej.

Woda basenowa i kąpieliskowa