i2 Analytical aktywne w branży badań podłoża

Od 22 października 2021 roku i2 Analytical Ltd. Sp. z o. o. Oddział w Polsce jest członkiem Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego.

Polskie Zrzeszenie Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego jest niezależną organizacją zawodową. Zrzesza pracodawców, wykonujących badania w zakresie geologii, geotechniki, sozologii, geofizyki – od prac terenowych, poprzez analizy laboratoryjne i dokumentowanie

Jako, że cele i2 Analytical i Stowarzyszenia są zbieżne, firma dołączyła do organizacji i od 22 października wspólnie dbamy między innymi o:

  • tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi badań podłoża gruntowego oraz stanu krajowego wykonawstwa badań podłoża gruntowego,
  • podnoszenie jakości badań podłoża gruntowego,
  • promowanie rozwoju badań podłoża gruntowego.

i2 Analytical wykonuje między innymi:

  • oznaczanie wilgotności,
  • badanie granic plastyczności,
  • oznaczanie składu granulometrycznego z wykorzystaniem metody sitowej oraz aerometrycznej,
  • oznaczanie filtracji oraz wskaźnika nośności.