i2 Analytical Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce jest członkiem:

  • Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego,
  • Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego,
  • NICOLE (Network for Industrially Co-ordinated Sustainable Land Management in Europe)

a także uczestniczy w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – w Komitetach Technicznych:

  • KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego,
  • KT 121 ds. Jakości Wody – Badania Chemiczne – Substancje Nieorganiczne,
  • KT 122 ds. Jakości Wody – Badania Chemiczne – Substancje Organiczne,
  • KT 235 ds. Analizy Żywności,
  • KT 254 ds. Geotechniki,
  • KT 280 ds. Jakości Powietrza.
Our clients and industries