BADANIA
ODPADÓW

Laboratoria i2 Analytical zapewniają kompleksowe usługi związane z monitoringiem składowisk odpadów na każdym etapie eksploatacji:

 • zawartości pierwiastków,
 • zawartości węgla organicznego (TOC – całkowity węgiel organiczny, DOC – rozpuszczalny węgiel organiczny),
 • wskaźnik fenolowy,
 • strata przy prażeniu,
 • zdolność do neutralizacji kwasów (ANC),
 • lotnych węglowodorów aromatycznych (BTEX),
 • wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA),
 • polichlorowanych bifenyli (PCB),
 • węglowodorów ropopochodnych (C10-C40),
 • ciepła spalania.
Badania odpadów
odpady badania

Wykorzystujemy klasyczne i innowacyjne techniki analityczne (łącznie z wykorzystaniem techniki ICP oraz technik chromatograficznych), charakterystyczne dla poszczególnych typów oznaczeń.

Oferujemy :

 • testy zgodności odpadów wraz z podstawową charakterystyką odpadów,
 • symulację ilości substancji niebezpiecznych, które mogą być wypłukiwane ze składowanych odpadów – na przykład wskutek opadów deszczu,
 • badania dopuszczające do dalszego wykorzystania odpadów np. jako paliwo alternatywne (RDF), stałe paliwa wtórne (SRF), czy też badania biomasy.

Standardowy czas analizy – 5 dni roboczych, możliwa realizacja nawet w 24 godziny po uprzednim uzgodnieniu z Biurem Obsługi Klienta.

Masz pytania związane z doborem odpowiednich metodyk analitycznych czy przygotowaniem próbek do wysyłki? Skontaktuj się z nami.