Niewidzialny wróg – mykotoksyny

Mykotoksyny (lub mikotoksyny) to substancje silnie toksyczne, produkowane przez grzyby pleśniowe z rodzajów Aspergillus, Penicillium,Fusarium, Byssochlamys i Alternaria. Ich nazwa pochodzi od greckiego słowa mycos, czyli grzyb, i łacińskiego toxicum, czyli trucizna.

 

Są to wtórne metabolity grzybowe, stosunkowo powszechnie występujące w żywności, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Rozwojowi pleśni, oprócz wilgoci, sprzyja temperatura – optymalną temperaturą do ich rozwoju jest zakres 20–25°C. W tych warunkach – wraz z rozwojem pleśni – mogą powstawać metabolity, czyli mykotoksyny.

Na człowieka działają one rakotwórczo i mutagennie – hamują syntezę DNA i przyczyniają się do zmian w metabolizmie RNA, mogą wpływać na pojedynczy narząd lub wiele narządów docelowych.

Mykotoksyny powodują ostre i przewlekłe zatrucia, wywołują alergie, grzybice, schorzenia układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego, negatywnie wpływają na wątrobę i układ odpornościowy.

Długotrwałe działanie mykotoksyn na organizm może przyczynić się również do rozwoju chorób autoimmunologicznych.

Obecnie znanych jest ponad 400 różnego rodzaju mykotoksyn (niektóre z nich zaliczane są do najsilniej działających trucizn dotychczas poznanych przez człowieka), niektóre charakteryzują się potencjałem antybiotykowym, a inne są wyjątkowo toksyczne dla ludzi i zwierząt.

 

Do najbardziej znanych mykotoksyn należą: 

aflatoksyny  (B1, B2, G1,G2, M1, M2)

ochratoksyny (zwłaszcza ochratoksyna A, która jest najczęściej wykrywana w zbożach), 

– patulina, 

– fumonizyny

– satratoksyny, 

– trichoteceny.

 

Związki te są stabilne w wysokich temperaturach i utrzymują się w produktach przez długi okres przechowywania. Ponadto mykotoksyny nie mają charakterystycznego zapachu i nie zmieniają właściwości organoleptycznych żywności, co utrudnia ich wykrywanie.

Najczęstszą drogą narażenia na kontakt z mykotoksynami jest droga pokarmowa, czyli przez spożycie zanieczyszczonej nimi żywności. Istnieje także możliwość zetknięcia się z tymi substancjami drogą oddechową, podczas przebywania w pomieszczeniach, w których są one obecne, np. w trakcie pracy,  osób mających bezpośredni kontakt z zanieczyszczonymi produktami żywnościowymi (np. zbożem).

Tworzenie i gromadzenie się mykotoksyn w produktach żywnościowych może wystąpić na polu uprawnym oraz podczas ich przechowywania, przetwarzania czy dystrybucji. Istnieją dwie grupy grzybów wytwarzających mykotoksyny w żywności:

– grzyby polowe, które infekują uprawy przed zbiorem,

– grzyby przechowalniane, które występują dopiero po zbiorach.

 

W laboratorium i2 FAST możemy oznaczyć:

Aflatoksyny  (B1, B2, G1,G2) przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).

Aflatoksyny podzielono na dwie grupy: B i G, ze względu na kolor (niebieski – B, zielony – G), na jaki fluoryzują w świetle ultrafioletowym po adsorpcji na substracie w fazie stałej.

Najczęściej w produktach roślinnych występuje aflatoksyna B1 i G2.

Spośród aflatoksyn to właśnie B1, jest najbardziej toksyczną substancją rakotwórczą, odpowiedzialną m.in. za powstawanie marskości czy nawet raka wątroby.

Najbardziej podatne na zanieczyszczenie aflatoksynami są:

– orzeszki ziemne (arachidowe),

– kukurydza,

– orzechy brazylijskie,

– pistacje – mogą się one pojawić już podczas wegetacji roślin na polu.

 

Występują również, choć rzadziej w:

– zbożach,

– ryżu,

– ziarnie kakaowym,

– orzechach włoskich,
– ziarnach słonecznika,

– przyprawach kuchennych, takich jak: pieprz, chili czy papryka,

–  suszonych owocach, np. figach, rodzynkach.


Najwyższe stężenia aflatoksyn są związane z pleśnieniem artykułów rolnych (wzrost Aspergillus) po zbiorze, podczas przechowywania w złych warunkach.

 

Oznaczamy również Ochratoksynę A (OTA) – związek toksyczny produkowany przez grzyby, głównie kropidlaka pomarańczowego i gatunki pędzlaka, zanieczyszcza głównie:

– zboża (jęczmień, pszenicę, owies, kukurydzę),

– kawę (źródłem pleśni w ziarnach są łuski, pod którymi zbiera się groźny nalot. Są one usuwane podczas procesu przetwarzania kawy),

– winogrona;

z łatwością przenika do mleka matki; można ją spotkać także w produktach mięsnych oraz mleku; uszkadza nerki i wątrobę.

Według rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/915 z dnia 25.04.2023 r w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych zanieczyszczeń w żywności oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 najwyższy dopuszczalny poziom zawartości aflatoksyny B1 w zbożach (i produktach z nich otrzymywanych) wynosi 2,0 μg/kg, w przypadku kukurydzy i suszonych przypraw 5,0 μg/kg. W przypadku orzechów i suszonych owoców wartość ta oscyluje między 2,0 a 12,0 μg/kg (w przypadku migdałów) w zależności od produktu.

Dla żywności dla dzieci, oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego najwyższy dopuszczalny poziom zawartości aflatoksyny B1 wynosi 0,10 μg/kg.

Dla ochratoksyny A te wartości oscylują od 2,0 μg/kg dla suszonych owoców (za wyjątkiem suszonych owoców winorośli) do nawet 80 μg/kg dla wyciągu z lukrecji.

Podobnie jak w przypadku aflatoksyn, również dla ochratoksyny A najwyższy dopuszczalny poziom zawartości dla żywności dla dzieci, oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego jest bardziej restrykcyjny i wynosi 0,50 μg/kg.

 

Należy pamiętać, że mykotoksyny mogą powodować alergie, grzybice, choroby układu oddechowego, pokarmowego i wątroby. Mogą wpływać na gospodarkę hormonalną i tym samym na płodność. Mogą uszkadzać nerki i ośrodkowy układ nerwowy. 

Dlatego jeżeli widzisz na jakimś produkcie spożywczym nawet malutką plamkę pleśni nie próbuj odkrawać kawałka i zjadać reszty produktu, tylko od razu wyrzuć go do kosza, ten produkt nie nadaje się już do jedzenia.

 

Tu chodzi o Twoje zdrowie! 

 

Autorka: Monika Czarnecka – Food Lab Manager