Dzień Bezpieczeństwa Żywności? Z nami w praktyce!

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności. Z tej okazji postanowiliśmy opowiedzieć, w jaki sposób, i przy użyciu jakich technologii sprawdzamy, czy żywność
– tym razem z naszego firmowego ogródka – jest bezpieczna.

Z inicjatywy naszych pracowników i przy ogromnym ich zaangażowaniu za oknami naszego laboratorium powstał mały ogródek warzywno-ziołowy.

Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że jako laboratorium badania żywności możemy połączyć przyjemne z pożytecznym i sami uprawiać warzywa, przebadać je pod kątem bezpieczeństwa, a następnie schrupać ze smakiem.

Sezon rozpoczęliśmy od rzodkiewki, która jest warzywem o wielu właściwościach zdrowotnych.
Jest bogata w antyoksydanty, ma właściwości obniżające glikemię. Wykazano także, że ekstrakt z rzodkiewki hamuje wzrost drobnoustrojów.

Wszystkie te właściwości cieszą nas, jako konsumentów, jednak należy pamiętać, że rzodkiewki mogą zawierać również substancje szkodliwe dla organizmu, wynikające z zanieczyszczenia środowiska, ewentualnych błędów i nieprawidłowości procesów produkcyjnych, technologicznych i transportowych. Naszym zadaniem jako laboratorium było sprawdzenie czy w naszej rzodkiewce takie substancje mogą się znajdować.

Jednym z zagrożeń w rzodkiewkach może być wysoka zawartość azotanów. Obecność azotanów w żywności związana jest głównie ze stosowaniem nawozów.

Najwyższe dopuszczalne poziomy azotanów określone są dla warzyw liściastych – w zależności od sposobu oraz okresu ich uprawy.

Poziomy te znajdziemy w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2023/915 z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Nasze laboratorium badań żywności i2 FAST (Food Analysis & Safety Testing) w swojej ofercie posiada możliwość wykonania akredytowanych analiz na zawartość azotanów przy użyciu chromatografii jonowej z wykorzystaniem detekcji UV oraz konduktometrycznej. I z wykorzystaniem tej techniki zbadaliśmy zawartość azotanów w uprawianej rzodkiewce.

Kolejnym zagrożeniem, które niesie ze sobą spożywanie warzyw może być ich tendencja do akumulacji metali ciężkich.

Naszą ogródkową rzodkiewkę poddaliśmy analizie na zawartość arsenu, kadmu, ołowiu i rtęci z wykorzystaniem instrumentu ICP-MS (spektrometria mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną). ICP-MS jest techniką, dzięki której możemy uzyskać bardzo dużą czułość, a tym samym niską granicę wykrywalności. Ponadto przy jej wykorzystaniu jesteśmy w stanie wykonać badania obecności nie tylko metali ciężkich ale także zawartości mikroelementów: miedzi, żelaza, selenu, niklu, manganu, cynku oraz cyny, które odpowiadają za wiele ważnych funkcji życiowych organizmów.

Nasza rzodkiewka uprawiana była w warunkach ekologicznych bez użycia nawozów sztucznych i pestycydów. Analitycy z działu badania żywności postanowili pomimo tego sprawdzić, czy nasze warzywa nie są zanieczyszczone pestycydami i testowali to przy użyciu systemu chromatografii gazowej z tandemową spektrometrią mas (GC-MS/MS) (w tej metodzie jesteśmy w stanie zanalizować 301 związków) oraz techniki chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS), umożliwiającej analizę 353 pestycydów.

Laboratorium i2 Analytical oferuje również akredytowane analizy pojedynczych pestycydów takich jak ditiokarbaminiany, przy wykorzystaniu techniki GC-MS.

Na przestrzeni 3 lat funkcjonowania akredytowanego laboratorium i2 Analytical wykonaliśmy analizy obecności pestycydów w ponad 60 000 próbkach żywności. To imponujący wynik!

Nasi eksperci służą pomocą i profesjonalnym doradztwem.

A nasze rzodkiewki – po przebadaniu w laboratorium i2 FAST zostały już zjedzone.
Były wolne od zanieczyszczeń pestycydami, metalami ciężkimi, a poziom azotanów w nich wykrytych był na bezpiecznym poziomie (nawet w odniesieniu do nieobowiązujących już aktów legislacyjnych, bo ten obecny nie przewiduje NDP dla azotanów w rzodkiewce).

Pamiętajmy: jesteśmy tym co jemy! Wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo żywności.