BADANIA
WARTOŚCI
ODŻYWCZEJ

Nieodzownym elementem zapewnienia bezpieczeństwa żywności wprowadzanej na rynek jest prawidłowe etykietowanie produktów żywnościowych, zapewniające kompleksową i poprawną informację (w aspekcie zgodności z wymaganiami prawa żywnościowego).

Laboratoria i2 Analytical oznaczają wartość odżywczą na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych oraz informacji dostarczonych przez producentów żywności. Badania wykonywane są zarówno w produktach przed przygotowaniem do spożycia, jak również w produktach po stosownej obróbce, zgodnie z informacjami wskazanymi przez producenta lub na etykiecie produktu.

Proces informowania konsumentów o wartości odżywczej produktów regulują odpowiednie przepisy prawa – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004.

badania wartości odżywczej
badania wartości odżywczej

Zgodnie z wymaganiami prawnymi etykieta produktu musi zawierać informacje o wartości energetycznej oraz ilości:

 • tłuszczu,
 • nasyconych kwasów tłuszczowych (SAFA),
 • węglowodanów,
 • cukrów,
 • białka,
 • soli.

Treść obowiązkowej informacji o wartości odżywczej można wzbogacić informacją o ilości:

 • jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (MUFA),
 • wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA),
 • alkoholi wielowodorotlenowych,
 • skrobi,
 • błonnika,
 • witamin i składników mineralnych.

Wartość energetyczna obliczana jest z uwzględnieniem współczynników przeliczeniowych, określonych w Rozporządzeniu 1169/2011. Informacje powinny być przedstawione w odpowiedniej kolejności, formacie oraz jednostkach, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

 

W ramach badań wartości odżywczej wykonujemy nie tylko oznaczenie sumarycznej zawartości cukrów, ale dzięki wykorzystaniu techniki chromatografii jonowej z detekcją amperometryczną (IC-PAD) – całego profilu cukrów, zawierającego:

 • fruktozę,
 • glukozę,
 • galaktozę,
 • laktozę,
 • maltozę,
 • sacharozę.

Badania składu kwasów tłuszczowych obejmują wyznaczenie całego profilu kwasów tłuszczowych, obecnych w badanej próbce, jak również wskazanie zawartości:

 • sumy nasyconych kwasów tłuszczowych (SAFA),
 • sumy jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (MUFA),
 • sumy wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA),
 • kwasów tłuszczowych typu Ω3,
 • kwasów tłuszczowych typu Ω6,
 • kwasów tłuszczowych typu Ω9,
 • stosunku zawartości kwasów tłuszczowych typu Ω3/ Ω6/ Ω9,
 • kwasów tłuszczowych typu trans,
 • poszczególnych specyficznych kwasów tłuszczowych (jak kwas erukowy, DEHA, EPA, itp.) – zgodnie z ustaleniami z Klientem.

Standardowo badania wykonujemy w terminie 5 dni roboczych, a po indywidualnych ustaleniach – również w terminach skróconych, łącznie z możliwością wykonania podstawowych badań w terminie do 24 godzin.

Zespół i2 Analytical jest gotowy do udzielenia wszystkich informacji dotyczących przygotowania próbek do wysłania oraz samego badania, a także w zakresie doradztwa na etapie oceny uzyskanych wyników.