Akredytacja jest poświadczeniem kompetencji laboratorium do prowadzenia badań i analiz w określonym zakresie, przez niezależny organ. i2 Analytical Ltd. posiada certyfikat akredytacji na zgodność z normą EN ISO/IE 17025: 2017, wydany przez UKAS (United Kingdom Accreditation Service).

UKAS jest Brytyjskim Urzędem Akredytacyjnym, czyli odpowiednikiem Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat akredytacji, wydany przez UKAS, ma taką samą rangę, jak certyfikat akredytacji wydawany przez PCA. Dzieje się tak na mocy artykułu 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji oraz zawartych wielostronnych porozumień EA MLA, IAF MLA i ILAC MRA.

Porozumienia te wskazują, że systemy akredytacji są sobie równoważne, a tym samym wyniki badań laboratoryjnych, znajdujących się w zakresie akredytacji UKAS odpowiadają wynikom laboratoriów akredytowanych przez PCA. Innymi słowy – z punktu widzenia Klienta – nie ma znaczenia, która instytucja czy jednostka sprawuje nadzór nad kompetencjami laboratorium, a ważne jest wyłącznie to, że laboratorium taki certyfikat akredytacji posiada, a otrzymane wyniki badań są wynikami akredytowanymi.

Kompetencje laboratorium potwierdzane są nie tylko przez coroczne audyty, przeprowadzane przez UKAS, ale również w sposób bieżący – poprzez audyty wewnętrzne oraz regularne uczestnictwo w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych.

Laboratorium i2 Analytical w Rudzie Śląskiej posiada dwa certyfikaty akredytacji:

  • UKAS 4041 – w zakresie badań środowiskowych oraz geotechnicznych,
  • UKAS 10852 – w zakresie badań żywności.

Dodatkowo w zakresie analiz środowiskowych, laboratorium i2 Analytical uczestniczy w programie akredytacyjnym brytyjskiej Agencji Środowiska – MCERTS (Monitoring Certification Scheme), będąc pierwszym laboratorium badań środowiskowych, zlokalizowanym poza Wielką Brytanią i Republiką Irlandii, które uzyskało standard MCERTS.