BADANIA ŚCIEKÓW
I OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Obowiązkiem każdego podmiotu, wytwarzającego ścieki, jest kontrola ich jakości – ocena dotrzymywania odpowiednich norm dla ścieków odprowadzanych z zakładu lub oczyszczalni. Odpowiednie przepisy prawne określają tryb postępowania oraz wymagane limity. Analizy ścieków i osadów ściekowych, prowadzone w niezależnym laboratorium, pomagają uzyskać dokładne informacje związane z ich składem.

i2 Analytical oferuje:

  • badanie ścieków komunalnych i bytowych,
  • badanie ścieków przemysłowych,
  • badanie wód opadowych i wód roztopowych,
  • analizy gleb, na których planowane jest zastosowanie ścieków lub osadów ściekowych.

Analizy są przeprowadzane we własnych laboratoriach w Rudzie Śląskiej oraz w laboratoriach partnerskich.

Masz pytania związane z doborem odpowiednich metodyk analitycznych, sposobem pobierania próbek czy przygotowaniem próbek do wysyłki?  Skontaktuj się z nami.

BADANIA ŚCIEKÓW I OSADÓW ŚCIEKOWYCH
BADANIA ŚCIEKÓW I OSADÓW ŚCIEKOWYCH