WODA POWIERZCHNIOWA
I PODZIEMNA

Monitorowanie jakości wód podziemnych i powierzchniowych jest obowiązkowe w procesie zarządzania pracą zakładów przemysłowych, zarządzaniem infrastrukturą drogową oraz przy organizacji pracy składowisk odpadów.

Współpraca z i2 Analytical pozwala na:

  • prowadzenie monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych,
  • klasyfikację wód zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • akredytowane pobieranie wód,
  • badania parametrów fizykochemicznych wody,
  • badania parametrów mikrobiologicznych wody (współpraca z laboratoriami partnerskimi).

Zakres usług dostosowany do aktualnych przepisów prawnych. Standardowy czas analizy – 5 dni roboczych. Możliwa realizacja nawet w 24 godziny po uprzednim uzgodnieniu z Biurem Obsługi Klienta

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Woda powierzchniowa i podziemna