i2 Analytical Limited oferuje szeroki zakres badań środowiskowych, analiz żywności, suplementów diety, produktów paszowych. Niewątpliwym atutem i2 Analytical jest posiadanie bogato wyposażonego działu badań geotechnicznych, a także własnego działu badań próbek zawierających azbest.

Wszystkie badania wykonywane są zgodnie z wymaganiami norm krajowych i  międzynarodowych, a także przy wykorzystaniu własnych procedur badawczych, tworzonych w oparciu o doświadczenia Zespołu oraz aktualne wytyczne sektorowe.

Usługi i2 Analytical obejmują zarówno pojedyncze badania i analizy, jak kompleksowe pakiety usług, zgodnie z wymaganiami Zleceniodawcy. Każdy projekt traktowany jest indywidualnie, aby w jak najwyższym stopniu spełnić oczekiwania Klienta.

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

 • konsultantami ds. ochrony środowiska,
 • konsultantami geotechnicznymi,
 • podwykonawcami ds. rekultywacji,
 • developerami,
 • władzami lokalnymi oraz samorządami,
 • centrami badawczymi,
 • producentami żywności,
 • importerami/eksporterami żywności,
 • sieciami handlowymi i dyskontami.

SEKTORY:

 • budownictwo,
 • sektor obronny,
 • przemysł gazowy i naftowy,
 • górnictwo,
 • transport kolejowy,
 • ochrona zdrowia,
 • żywność i rolnictwo,
 • zdrowie i bezpieczeństwo,
 • sektor publiczny.

NASZA OFERTA OBEJMUJE:

 • badania środowiskowe:
  • analizy wód (powierzchniowej, spływnej, gruntowej, wody z rzek i jezior, wody basenowej, a także wody pitnej, itd.),
  • analizy gleb,
  • analizy powietrza,
 • badania geotechniczne,
 • badania żywności, pasz, dodatków do żywności i pasz, a także suplementów diety.

Próbki środowiskowe, geotechniczne i żywności są badane w naszych laboratoriach w Wielkiej Brytanii oraz Polsce, gdzie również są ulokowane nasze biura handlowe oraz punkty konsultacyjne.

Our clients and industries