Dużym atutem i2 Analytical jest posiadanie dwóch nowoczesnych laboratoriów analitycznych w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Dzięki temu jesteśmy elastyczni i możemy obsługiwać klientów zajmujących się projektami dotyczącymi badań środowiskowych na całym świecie.

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

 • Konsultantami ds. ochrony środowiska
 • Konsultantami geotechnicznymi
 • Podwykonawcami ds. rekultywacji
 • Developerami
 • Władzami lokalnymi oraz samorządami
 • Centrami badawczymi

SEKTORY:

 • Budownictwo
 • Sektor Obronny
 • Przemysł gazowy i naftowy
 • Górnictwo
 • Transport kolejowy
 • Ochrona Zdrowia

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Polecamy ofertę usług i2 Analytical:

 • Kompleksowa obsługa analiz
 • Analizy gleby
 • Analizy wody
 • Oznaczanie azbestu
 • Analiza Śladów

Dla każdej z powyższych usług zapewniamy:

 • Pojedyncze badania lub pakiety analiz
 • „fast track – 24 h”
 • Dokumentacja przeprowadzonych analiz
 • Długoterminowe umowy współpracy (na preferencyjnych warunkach finansowych)
Our clients and industries