i2 Analytical Limited oferuje szeroki zakres badań środowiskowych, analiz żywności, suplementów diety, produktów paszowych, a także badań kosmetyków. Niewątpliwym atutem i2 Analytical jest posiadanie bogato wyposażonego działu badań geotechnicznych, a także własnego działu badań próbek zawierających azbest.

Wszystkie badania wykonywane są zgodnie z wymaganiami norm krajowych i  międzynarodowych, a także przy wykorzystaniu własnych procedur badawczych, tworzonych w oparciu o doświadczenia Zespołu oraz aktualne wytyczne sektorowe.

Usługi i2 Analytical obejmują zarówno pojedyncze badania i analizy, jak kompleksowe pakiety usług, zgodnie z wymaganiami Zleceniodawcy. Każdy projekt traktowany jest indywidualnie, aby w jak najwyższym stopniu spełnić oczekiwania Klienta.

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

 • Konsultantami ds. ochrony środowiska,
 • Konsultantami geotechnicznymi,
 • Podwykonawcami ds. rekultywacji,
 • Developerami,
 • Władzami lokalnymi oraz samorządami,
 • Centrami badawczymi.

SEKTORY:

 • Budownictwo,
 • Sektor obronny,
 • Przemysł gazowy i naftowy,
 • Górnictwo,
 • Transport kolejowy,
 • Ochrona zdrowia.

NASZA OFERTA OBEJMUJE:

 • badania środowiskowe:
  • analizę wody (powierzchniowej, spływnej, gruntowej, wody z rzek i jezior, wody basenowej, a także wody pitnej, itd.),
  • analizę gleb,
  • analizy powietrza,
 • badania geotechniczne,
 • badania żywności, pasz, dodatków do żywności i pasz, a także suplementów diety,
 • badania kosmetyków.

Próbki są badane w naszych laboratoriach w Wielkiej Brytanii, Polsce oraz RPA, a biura handlowe oraz punkty konsultacyjne ulokowane są na terenie Wielkiej Brytanii, Szkocji, RPA i oczywiście w Polsce.

Our clients and industries