BADANIA
MIKROBIOLOGICZNE

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa żywności pomagają producentom żywności w utrzymaniu bezpieczeństwa i jakości produktów. Identyfikacja patogenów i mikroorganizmów powodujących psucie się żywności jest istotną częścią mikrobiologii żywności, która zapewnia bezpieczeństwo konsumentom, zapobiega spadkowi zaufania do producenta i minimalizuje kosztowne łagodzenie skutków zagrożeń mikrobiologicznych.

Kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę w programie badań:

 • częstotliwość
 • wybór właściwego etapu procesu produkcyjnego podlegającego nadzorowi
 • skład produktu
 • metody testowania
badania mikrobiologiczne
badania mikrobiologiczne

Laboratoria i2 Analytical gwarantują dokładne i szybkie analizy mikrobiologiczne żywności, dzięki czemu Klienci mają pewność zgodności z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności, a także wewnętrznymi wymaganiami norm zakładowych.

Nasze usługi obejmują badania patogenów, m.in.:

 • Salmonella spp.,
 • Listeria monocytogenes,
 • Escherichia coli O157,

Ponadto oferujemy analizy mikroorganizmów takich jak:

 • ogólna liczba drobnoustrojów,
 • Enterobacteriaceae,
 • Escherichia coli,
 • gronkowce koagulazo-dodatnie,
 • Bacillus cereus,
 • Campylobacter spp.,
 • bakterie kwasu mlekowego,
 • drożdże i pleśnie,
 • bakterie z grupy coli,
 • enterokoki,
 • bakterie z rodzaju Pseudomonas,
 • bakterie beztlenowe,
 • bakterie z rodzaju Bacillus.

W ramach badań mikrobiologicznych oferujemy również usługi określenia składu gatunkowego poszczególnych mikroorganizmów oraz weryfikacji obecności i ilości mikroorganizmów pożytecznych.

Kryteria mikrobiologiczne, dotyczące bezpieczeństwa żywności, zostały zharmonizowane w prawodawstwie wspólnotowym przez:

 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych,
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych,
 • Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.

W laboratoriach i2 Analytical zapewniamy szybkie oznaczenia obecności poszczególnych patogenów, z wykorzystaniem metodyk akredytowanych, między innymi:

 • przypuszczalna obecność Salmonella i Escherichia coli O157 w ciągu 24 godzin (po rozpoczęciu badania),
 • przypuszczalna obecność Listeria monocytogenes w ciągu 30 godzin (po rozpoczęciu badania).

Badania potwierdzające wykonywane są w terminie nie przekraczającym 48 godzin od momentu uzyskania wyniku szacowanego, co umożliwia szybkie podejmowanie decyzji w sytuacjach krytycznych.

Badania mikrobiologiczne wykonujemy w laboratorium w Wielkiej Brytanii, a na terenie Polski współpracujemy z wiarygodnymi partnerami, zapewniając kompleksową usługę zawierającą także własne analizy fizykochemiczne w celu potwierdzenia bezpieczeństwa produktów spożywczych.