BADANIA
MIKROBIOLOGICZNE

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa żywności pomagają producentom żywności w utrzymaniu bezpieczeństwa i jakości produktów. Identyfikacja patogenów i mikroorganizmów powodujących psucie się żywności jest istotną częścią mikrobiologii żywności, która zapewnia bezpieczeństwo konsumentom, zapobiega spadkowi zaufania do producenta i minimalizuje kosztowne łagodzenie skutków zagrożeń mikrobiologicznych.

Kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę w programie badań:

  • częstotliwość
  • wybór właściwego etapu procesu produkcyjnego podlegającego nadzorowi
  • skład produktu
  • metody testowania
badania mikrobiologiczne
badania mikrobiologiczne

Laboratoria i2 Analytical gwarantują dokładne i szybkie analizy mikrobiologiczne żywności, dzięki czemu Klienci mają pewność zgodności z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności, a także wewnętrznymi wymaganiami norm zakładowych.

Nasze usługi obejmują badania patogenów, m.in.:

  • Salmonella spp.,
  • Listeria monocytogenes,
  • Escherichia coli O157,

Ponadto oferujemy analizy mikroorganizmów takich jak:

  • ogólna liczba drobnoustrojów,
  • Enterobacteriaceae,
  • Escherichia coli,
  • gronkowce koagulazo-dodatnie,
  • Bacillus cereus,
  • Campylobacter spp.,
  • bakterie kwasu mlekowego,
  • drożdże i pleśnie,
  • bakterie z grupy coli,
  • enterokoki,
  • bakterie z rodzaju Pseudomonas,
  • bakterie beztlenowe,
  • bakterie z rodzaju Bacillus.

W ramach badań mikrobiologicznych oferujemy również usługi określenia składu gatunkowego poszczególnych mikroorganizmów oraz weryfikacji obecności i ilości mikroorganizmów pożytecznych.

Kryteria mikrobiologiczne, dotyczące bezpieczeństwa żywności, zostały zharmonizowane w prawodawstwie wspólnotowym przez:

  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych,
  • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych,
  • Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.

W laboratoriach i2 Analytical zapewniamy szybkie oznaczenia obecności poszczególnych patogenów, z wykorzystaniem metodyk akredytowanych, między innymi:

  • przypuszczalna obecność Salmonella i Escherichia coli O157 w ciągu 24 godzin (po rozpoczęciu badania),
  • przypuszczalna obecność Listeria monocytogenes w ciągu 30 godzin (po rozpoczęciu badania).

Badania potwierdzające wykonywane są w terminie nie przekraczającym 48 godzin od momentu uzyskania wyniku szacowanego, co umożliwia szybkie podejmowanie decyzji w sytuacjach krytycznych.

Badania mikrobiologiczne wykonujemy w laboratorium w Wielkiej Brytanii, a na terenie Polski współpracujemy z wiarygodnymi partnerami, zapewniając kompleksową usługę zawierającą także własne analizy fizykochemiczne w celu potwierdzenia bezpieczeństwa produktów spożywczych.