BADANIA
GEOTECHNICZNE

Szeroka oferta usług fizykochemicznych, geochemicznych i geotechnicznych sprawia, że i2 Analytical kompleksowo wspiera specjalistów z branż:

 • badań środowiskowych,
 • budownictwa,
 • drogownictwa i kolei,
 • przemysłu ciężkiego,
 • recyklingu i gospodarki odpadami,
 • przemysłu górniczego, wydobywczego oraz pozyskiwania surowców.

Zakres badań geotechnicznych dotyczy następujących rodzajów próbek:

 • gruntów,
 • kruszyw,
 • skał.

i2 Analytical oferuje szeroki zakres analiz akredytowanych zgodnych z normami EUROKOD7, PN ISO, BS oraz ASTM.

Są to m.in. badania:

 • klasyfikacyjne: oznaczenie wilgotności, gęstości (właściwej, objętościowej, szkieletu gruntowego, nasypowej), uziarnienia (PSD), granic konsystencji (Atterberga), skurczu liniowego, jak również kalifornijski wskaźnik nośności (CBR) czy wskaźnik wilgotności (MCR);
 • analizy geochemiczne: zawartość chlorków i siarczanów, materii organicznej, węglanów, siarki całkowitej, straty prażenia, współczynnika Redox, pH i inne;
 • analizy wytrzymałości na ścinanie: badania w aparacie trójosiowego ściskania gruntów nieskonsolidowanych bez odpływu wody (TX UU), nasyconych wodą po skonsolidowaniu bez odpływu wody (TX CIU) lub z odpływem (TX CID) oraz z wykorzystaniem aparatów bezpośredniego ścinania )również z wyznaczaniem parametrów rezydualnych);
 • edometryczne moduły ściśliwości wraz z pęcznieniem próbki, realizowane w różnych cyklach;
 • wskaźnik rozkruszenia kruszywa (ACC), oznaczanie odporności kruszyw na działanie czynników chemicznych, mrozoodporność w siarczanie magnezu;
 • odporności na rozdrabnianie (Los Angeles), odporności na ścieranie (mikro-Deval), nasiąkliwość;
 • wytrzymałości na ściskanie jednoosiowe (UCS), test obciążenia punktowego (Point Load);
 • bezpośrednie oznaczanie wysadziny zmarzlinowej;
 • oraz wiele innych.

Standardowo laboratoria i2 Analytical wykonują analizy geotechniczne w terminie 7-10 dni roboczych.

Masz pytania związane z doborem odpowiednich metodyk analitycznych, sposobem pobierania próbek, przygotowaniem próbek do wysyłki czy z interpretacja wyników? Skontaktuj się z nami.

badania geotechniczne
badania geotechniczne