WODA PRZEZNACZONA
DO SPOŻYCIA

Wytyczne Dyrektywy wodnej z 2020 roku, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskazują na konieczność odpowiedniego i regularnego monitoringu parametrów jakości wody pitnej.

i2 Analytical zapewnia badania w ramach:

  • monitoringu podstawowego zakresu parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych i sensorycznych – tzw. monitoring parametrów z grupy A,
  • monitoringu rozszerzonego zakresu parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych i sensorycznych – tzw. monitoring parametrów z grupy A i B,
  • wykrywania obecności substancji promieniotwórczych.

Badania przeprowadzane we współpracy z laboratoriami partnerskimi.

Standardowy czas analizy – 5 dni roboczych.

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej.

WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA
WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA