INNE
USŁUGI

POBIERANIE PRÓBEK

Pobieranie próbek jest jednym z najważniejszych etapów zagwarantowania ważności wyników. Odpowiednio dobrane sposoby i narzędzia, wykorzystywane na tym etapie powinny być objęte analogicznym nadzorem, jak narzędzia i urządzenia, które są wykorzystywane w warunkach laboratoryjnych.

Aby zagwarantować spójność wyników pomiarów, i2 Analytical oferuje akredytowane pobieranie próbek wód, ścieków oraz próbek gleb i gruntów. W sytuacjach, gdy nie jest konieczne zapewnienie akredytowanego pobierania próbek, wykwalifikowany zespół doradców, przekazuje szczegółowe instrukcje, związane ze sposobem pobierania próbek, jak również z wymaganiami dotyczącymi transportu pobranych próbek do laboratorium (łącznie z określeniem maksymalnego czasu, w którym próbka powinna zostać dostarczona do laboratorium).

Laboratorium i2 Analytical dysponuje nie tylko własnym akredytowanym pobieraniem próbek, ale także – świadczy usługi dostarczenia odpowiednich pojemników do pobierania próbek lub próbników ze stosownym medium sorpcyjnym oraz służy pomocą w czasie ich wykorzystania.

Razem z pojemnikami oraz próbnikami oferowana jest również usługa dostarczenia odpowiednich pojemników przeznaczonych do transportu próbek, a także usługa koordynowania transportu.

pobieranie próbek

EMISJA LOTNYCH ZWIĄZKÓW Z MATERIAŁÓW

i2 Analytical dysponując mikro-komorą umożliwiającą symulowane warunki emisji z różnego rodzaju materiałów:

 • budowlanych,
 • konstrukcyjnych,
 • wykończeniowych,
 • elementów wykończenia pojazdów,
 • produktów kosmetycznych i konsumenckich,
 • zabawek,
 • analizę rozkładu związków emitowanych z żywności lub produktów zapachowych.

i2 Analytical może zaoferować również badania emisji lotnych związków z tychże materiałów.

W badaniachprowadzonych z wykorzystaniem mikrokomory oraz odpowiednich złóż lub roztworów pochłaniających, na etapie pobierania próbek, a następnie  na etapie oznaczeń końcowych wykorzystywane są odpowiednie techniki chromatograficzne lub spektralne.

Badania w warunkach symulowanych umożliwiają wstępne oszacowanie wielkości emisji oraz wstępne określenie bezpieczeństwa produktów, łącznie z analizą ryzyka stosowania w warunkach rzeczywistych.

EMISJA LOTNYCH ZWIĄZKÓW Z MATERIAŁÓW

SZKOLENIA

i2 Analytical świadczy również usługi szkoleniowe i konsultacyjne obejmujące między innymi szkolenia z zakresu:

 • pobierania próbek wód,
 • pobierania próbek gleb,
 • oceny wyników analiz laboratoryjnych,
 • wdrażania i funkcjonowania systemów jakości.
szkolenia

BADANIA NIETYPOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKOWYCH

Rozwój przemysłu, a także pojawiające się nieustannie nowe zagrożenia i ryzyka, wymagają od laboratoriów usługowych szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby Klientów.

Laboratorium i2 Analytical, dzięki możliwościom wykorzystania bogato wyposażonego zaplecza badawczego, a także wykwalifikowanej kadry pracowniczej, ma możliwości szybkiej reakcji na zapytania, które nie są rutynowymi zagadnieniami, wynikającymi z uregulowań prawnych.

Nasi doradcy chętnie udzielą informacji związanych z możliwościami realizacji projektów nietypowych, związanych między innymi z oceną obecności i analizą ilościową zawartości na przykład:

 • pozostałości środków czystości w próbkach wody i ścieków,
 • pozostałości substancji, będących składnikami kosmetyków w próbkach wody i ścieków,
 • pozostałości farmaceutyków w próbkach wody i ścieków,
 • obecności lotnych zanieczyszczeń w próbkach materiałów opakowaniowych,
 • pozostałości substancji z procesów przetwórczych,
 • i wielu innych.
BADANIA NIETYPOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKOWYCH