Innowator Śląska 2021 – nagroda dla i2 Analytical

Kapituła i jurorzy konkursu docenili wprowadzony przez i2 Analytical system zautomatyzowanych badań biologicznego zapotrzebowania na tlen (BOD).

Nasza innowacja znalazła się wśród 8 najciekawszych rozwiązań wdrożonych w województwie śląskim. Przyznano jeszcze 4 nagrody specjalne.

Automatyzacja procesu oznaczania biochemicznego zapotrzebowania tlenu poprzez wykorzystanie zautomatyzowanej stacji roboczej – to nazwa projektu wdrożonego w i2 Analytical i wyróżnionego w kategorii Średni przedsiębiorca.

Samo badanie jest znanym oznaczeniem. Jednak dzięki rozwiązaniom, które zostały wdrożone, możliwy jest wzrost wydajności nawet o 250%.

O przyznaniu wyróżnienia decydowała komisja złożona z przedstawicieli świata nauki, jednostek wspierających biznes, samorządów oraz samych przedsiębiorców. Obrady komisji poprzedziło przeprowadzenie w i2 Analytical audytu technologicznego.

Ideą Konkursu Innowator Śląska jest promowanie i nagradzanie najbardziej innowacyjnych podmiotów z województwa śląskiego. Organizatorzy wyróżniają te firmy i instytucje, które podejmują się nowatorskich zmian, wprowadzając najnowocześniejsze technologie, nowe produkty czy usługi.