i2 Analytical powołane do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

i2 Analytical powołane do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Nasi eksperci mogą teraz wpływać na treść norm tworzonych na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) odpowiada za organizację działalności normalizacyjnej w Polsce. Obecnie działa na podstawie Ustawy z 12 września 2002 roku, ale powstał już w 1924 roku.

Powołanie i2 Analytical w skład Polskiego Komitetu Normalizacyjnego to najlepsze potwierdzenie wysokiego standardu świadczonych usług, szczególnej dbałości o jakość przeprowadzanych analiz oraz wysokich kompetencji.

i2 Analytical jest częścią 4 komitetów:

KT nr 121 – ds. Jakości Wody – Badania chemiczne – Substancje Nieorganiczne

KT nr 122 – ds. Jakości Wody – Badania chemiczne – Substancje Organiczne

KT nr 235 ds. Analizy Żywności

KT nr 280 ds. Jakości Powietrza

Główne zadania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:

– organizowanie i nadzorowanie działań związanych z opracowywaniem i rozpowszechnianiem Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych;

– reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych i regionalnych organizacjach normalizacyjnych, uczestnictwo w ich pracach oraz występowanie za granicą w sprawach dotyczących normalizacji;

– określanie stanu i kierunków rozwoju działalności normalizacyjnej;

– zatwierdzanie i wycofywanie Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych;