I2 Analytical wspiera 7. Ogólnopolskie Sympozjum WSPÓŁCZESNE PROBLEMY GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ W POLSCE

Od 14 do 16 września jesteśmy w Bydgoszczy. I2 Analytical jest jednym z partnerów wspierających 7. WPGI. Sympozjum, które odbywa się co 3 lata, cieszy się dużym zainteresowaniem i jest jednym z największych krajowych wydarzeń naukowych w przewadze poświęconym zagadnieniom z dziedziny geologii inżynierskiej.

Bydgoskie spotkanie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i rzeczowej dyskusji w zakresie nowoczesnego rozpoznania środowiska geologicznego, projektowania i realizacji inwestycji budowlanych, cyfryzacji, zagospodarowania terenów przemysłowych i historycznie zanieczyszczonych, remediacji i rekultywacji, racjonalnego zarządzania przestrzenią podziemną, a także w projektowaniu odnawialnych źródeł energii.

Organizatorem Sympozjum jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

Tematyka tegorocznego spotkania:

Racjonalne zagospodarowanie terenów zurbanizowanych i zdegradowanych: rekultywacja, remediacja, rewitalizacja.

– Możliwości zagospodarowania przestrzeni podziemnej miast i aglomeracji, zwłaszcza w gęstej zabudowie.

– Dokumentowanie i badania środowiska geologicznego, jako podłoża budowlanego.

– Niepewność modelu geologicznego, a budowa sieci transportowej i przesyłowej oraz realizacja inwestycji budowlanych.

– Wdrażanie nowoczesnych badań do praktyki dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich.

– Cyfryzacja w geologii inżynierskiej: wdrożenie narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych w standardzie BIM/geoBIM, wykorzystanie nowoczesnych technologii GIS.

– Innowacyjne kierunki wykorzystania środowiska geologicznego jako źródła energii odnawialnej w inwestycjach budowlanych.