Specjacja i frakcjonowanie rtęci

I2 Analytcial powiększa zakres przeprowadzanych analiz. Rtęć całkowita, elementarna, organiczna i nieorganiczna – to nowy zestaw badań, które wykonuje polskie laboratorium i2 Analytical.

Nieorganiczne sole rtęci są rozpuszczalne w wodzie i z łatwością wnikają do organizmu poprzez przewód pokarmowy. Przenikanie bariery krew-mózg jest minimalne, więc ryzyko wystąpienia uszkodzeń neurologicznych jest niewielkie. Wchłonięta rtęć może natomiast spowodować ciężkie uszkodzenia nerek.

Organiczne związki rtęci takie jak metylorteć są o wiele bardziej toksyczne i przenikają do organizmu z przewodu pokarmowego bioakumulując się w tkankach. Podstawowym zagrożeniem dla człowieka jest w tym przypadku konsumpcja skażonych ryb. Metylortęć może przenikać przez barierę krew-mózg i jest neurotoksyną.  Zatrucia metylortęcią po spożyciu ryb były pierwotnie odnotowane w Japonii w Minamata Bay i dlatego też ten rodzaj zatrucia nazywany jest teraz chorobą Minamata.

Rtęć elementarna (Hg0, ciekła rtęć), najczęściej w postaci par rtęci, przenika do organizmu bezpośrednio przez drogi oddechowe.

Źródła kontaktu
Przemysł górniczy, produkcja materiałów wybuchowych, produkcja farb, stomatologia, a nawet stosowanie środków ochrony roślin – to podstawowe przyczyny skażenia rtęcią. W zależności od źródła, rtęć może się uwalniać do środowiska w różnych formach chemicznych i występuje jako:
– rtęć elementarna,
– rtęć nieorganiczna (Hg(I), Hg(II)),
– rtęć organiczna (metylortęć, etylortęć).

i2 Analytical oferuje zestaw następujących badań:

  • Rtęć Całkowita
  • Rtęć Nieorganiczna
  • Rtęć Organiczna
  • Rtęć Elementarna

Dostępna jest również bardziej szczegółowa analiza z podziałem na frakcje, która uzależniona jest od potrzeb klienta i źródła zanieczyszczenia.