i2 Analytical gwarantuje dokładne i szybkie analizy mikrobiologiczne żywności, dzięki czemu Klienci mają pewność zgodności z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności, a także wewnętrznymi wymaganiami norm zakładowych.

Nasze usługi obejmują badania patogenów, m.in.:

 • Salmonella spp.
 • Listeria monocytogenes
 • Escherichia coli O157

Ponadto oferujemy analizy mikroorganizmów takich jak :

 • ogólna liczba drobnoustrojów
 • Enterobacteriaceae
 • Escherichia coli
 • Gronkowce koagulazo-dodatnie
 • Bacillus cereus
 • Campylobacter spp.
 • bakterie kwasu mlekowego
 • drożdże i pleśnie
 • bakterie z grupy coli
 • Enterokoki
 • bakterie z rodzaju Pseudomonas
 • bakterie beztlenowe
 • bakterie z rodzaju Bacillus

W ramach badań mikrobiologicznych oferujemy również usługi:

 • określenia składu gatunkowego poszczególnych mikroorganizmów
 • weryfikacji obecności i ilości mikroorganizmów pożytecznych.

Kryteria mikrobiologiczne dotyczące bezpieczeństwa żywności zostały zharmonizowane w prawodawstwie wspólnotowym przez:

 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych,
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych
 • Rozporządzenie (WE)nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.

W laboratoriach i2 Analytical oferujemy szybkie oznaczenia obecności poszczególnych patogenów, z wykorzystaniem metodyk akredytowanych
– między innymi przypuszczalna obecność Salmonella i Escherichia coli O157 w ciągu 24 godzin (po rozpoczęciu badania) oraz przypuszczalna obecność Listeria monocytogenes w ciągu 30 godzin (po rozpoczęciu badania).

Badania potwierdzające wykonywane są w terminie nie przekraczającym 48 godzin od momentu uzyskania wyniku szacowanego, co umożliwia naszym Klientom szybkie podejmowanie decyzji w sytuacjach krytycznych.

Badania mikrobiologiczne wykonujemy rutynowo w laboratorium w Wielkiej Brytanii, a na terenie Polski współpracujemy z wiarygodnymi partnerami, umożliwiając wykonanie kompleksowej usługi zawierającej także własne analizy fizykochemiczne w celu potwierdzenia bezpieczeństwa żywności.