KONTAKT W WIELKIEJ BRYTANII

Les Jones
Managing Director

Dee Theis
Operations Director

Deborah Allen
Accounts Manager

Dr Claire Stone
Quality Manager UK

Ben Andrews
European Sales Director
+44 (0)7557 784197

Marian Jones
Sample Prep & Logistics Manager

Rexona Rahman
Reporting Manager

Joe Smolka
Sales & Business Development Manager (UK)

Will Fardon
Business Development Manager

Steve Knight
Business Development Manager

Terry Stafford
Geotechnical Manager

Mark Beastall
Business Development Manager – Geotechnical

KONTAKT ODDZIAŁ POLSKI

Les Jones
Dyrektor Zarządzający

Natalia Szwed
Dyrektor Oddziału

Dariusz Piotrowski
Technical Manager

Agnieszka Pietrowska
Quality Manager PL

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Polecamy ofertę usług i2 Analytical:

  • Kompleksowa obsługa analiz
  • Analizy gleby
  • Analizy wody
  • Oznaczanie azbestu
  • Analiza Śladów

Dla każdej z powyższych usług zapewniamy:

  • Pojedyncze badania lub pakiety analiz
  • „fast track – 24 h”
  • Dokumentacja przeprowadzonych analiz
  • Długoterminowe umowy współpracy (na preferencyjnych warunkach finansowych)
Key Contacts of i2 Analytical