KONTAKT W WIELKIEJ BRYTANII

Les Jones
Managing Director

Edward McFarlane
Chief Commercial Officer

Dee Theis
Operations Director

Karl Moss 
Financial Director

Dr Claire Stone
Quality Manager UK

Marian Jones
Sample Prep & Logistics Manager

Rexona Rahman
Head of Customer Services

Joe Smolka
Sales & Business Development Manager (UK)

Will Fardon
Business Development Manager

Steve Knight
Business Development Manager

Darren Berrill
Geotechnical General Manager

Terry Stafford
Site Services Manager

KONTAKT ODDZIAŁ POLSKI

Les Jones
Managing Director

Natalia Szwed
PL Manager

Dariusz Piotrowski
Technical Manager

Agnieszka Pietrowska
Laboratory Manager

Magdalena Herok
Deputy Laboratory Manager

Marzena Babik
Quality Manager

Tomasz Węsierski
European Technical Sales Director

Paweł Kot
Business Development Manager

Anna Giza
Customer Services

Jowita Cisowska – Sochacka
HR Manager

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Polecamy ofertę usług i2 Analytical:

  • Kompleksowa obsługa analiz
  • Analizy gleby
  • Analizy wody
  • Oznaczanie azbestu
  • Analiza Śladów

Dla każdej z powyższych usług zapewniamy:

  • Pojedyncze badania lub pakiety analiz
  • „fast track – 24 h”
  • Dokumentacja przeprowadzonych analiz
  • Długoterminowe umowy współpracy (na preferencyjnych warunkach finansowych)
Key Contacts of i2 Analytical