i2 Analytical dostarcza wiele narzędzi QA/QC (Zapewniania i kontroli jakości) takich jak:

 • Próbki z dodatkiem wzorca
 • Duplikaty
 • Próby ślepe

Wszystkie te wskaźniki zostały opracowane w oparciu o wytyczne SW-846, mając na celu zwiększenie jakości badań próbek. Jednym z elementów zapewniających wysoką jakość pobieranych i transportowanych próbek jest unikatowy pojemnik transportowy (ESK – Environmental Sample Kit) stworzony przez naszą firmę.

UKAS 2010 Guidance on Deviating Samples

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Polecamy ofertę usług i2 Analytical:

 • Kompleksowa obsługa analiz
 • Analizy gleby
 • Analizy wody
 • Oznaczanie azbestu
 • Analiza Śladów

Dla każdej z powyższych usług zapewniamy:

 • Pojedyncze badania lub pakiety analiz
 • „fast track – 24 h”
 • Dokumentacja przeprowadzonych analiz
 • Długoterminowe umowy współpracy (na preferencyjnych warunkach finansowych)
Sampling protocols and quality control at i2 analytical