i2 Analytical zapewnia szeroki zakres analiz przygotowanych, by sprostać wymaganiom specjalistów zajmujących się terenami zanieczyszczonymi, w tym ekspertów ds. rekultywacji, konsultantów geotechnicznych i środowiskowych, konsultantów inżynieryjnych, wykonawców ds. rewitalizacji oraz specjalistów budowlanych.

Laboratoria i2 Analytical do badań próbek pochodzących z terenów zanieczyszczonych wykorzystują wysokiej klasy instrumenty analityczne, takie jak: ICP-OES, ICP-MS, GC-MS, GC-ECD, GC-FID, HPLC, GC-MS QQQ, LC MS oraz analizatory przepływowe i analizatory dyskretne.

Wszystkie z tych sprzętów obsługiwane są przez wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych analityków.

Przeprowadzamy standardowe analizy środowiskowe dotyczące oceny zanieczyszczonych terenów, gleb powierzchniowych, odwiertów oraz wód powierzchniowych i gazów. Ponadto wykonujemy testy biodostępności gleby, testy według kryteriów dopuszczania odpadów na dane składowisko (WAC) i analizy odcieków.

i2 Analytical przyjmuje do analiz środowiskowych glebę, wody gruntowe, wody powierzchniowe, ścieki, odcieki, gazy, pyły, materiały zawierające azbest oraz odpady.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Oferujemy środowiskowe analizy laboratoryjne w zakresie badania gleby, wody i odcieków w celu oceny obszaru potencjalnie zanieczyszczonego:

 • Analiza śladowa metali ciężkich
 • Badanie gleb powierzchniowych zgodnie z BS3882:2007
 • Cyjanki
 • Rodanki
 • Półlotne związki organiczne (SVOC)
 • Lotne związki organiczne (VOC)
 • Węglowodory ropopochodne (TPH)
 • Polichlorowane bifenyle (PCB)
 • Fenole
 • Zakres pochodnych oleju napędowego – Diesel (DRO)
 • Zakres pochodnych benzyny – (PRO)
 • Benzen, Toluen, Etyl, Benzen, Ksyleny (BTEX)
 • Dioksyny i furany
 • Pestycydy i Herbicydy
 • Bioprzyswajalność gleb
 • Bioakcesywność gleb
 • Obecność azbestu
Contaminated Land Services from i2 Analytical Services
 • pH
 • Związki siarki z uwzględnieniem: siarki całkowitej, siarczków oraz siarczanów
 • Azot, fosfor, magnez i potas
 • Określanie zanieczyszczeń według pakietów analiz: Comprehensive and Standard QRA Spectrum Suite
 • Specjalne pakiety na zamówienie klienta