Do każdego projektu przydzielony zostaje konkretny pracownik i2 Analytical, odpowiedzialny za pomoc klientowi. Odpowie on na wszystkie Państwa pytania, zapewni dostawę pustych pojemników, odbiór, rejestrację i analizę próbek, a także dopilnuje terminowości ukończenia raportu w granicach zaplanowanego budżetu.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Polecamy ofertę usług i2 Analytical:

  • Kompleksowa obsługa analiz
  • Analizy gleby
  • Analizy wody
  • Oznaczanie azbestu
  • Analiza Śladów

Dla każdej z powyższych usług zapewniamy:

  • Pojedyncze badania lub pakiety analiz
  • „fast track – 24 h”
  • Dokumentacja przeprowadzonych analiz
  • Długoterminowe umowy współpracy (na preferencyjnych warunkach finansowych)
Project Co-Ordination Services from I2 Analytical