Posiadamy akredytację ISO 17025 dotyczącą zarówno jakościowego oznaczania azbestu w glebie oraz w materiałach budowlanych (identyfikacja), jak i ilościowego oznaczania azbestu w glebie (kwantyfikacja). Na życzenie klienta, możemy również przeprowadzić badania próbek zawierających azbest.

USŁUGI ZWIĄZANE Z BADANIAMI NA OBECNOŚĆ AZBESTU

i2 Analytical zapewnia następujące usługi spełniające ustawowe wymogi dotyczące obecności azbestu:

  • Badania przesiewowe na obecność azbestu w glebie
  • Jakościowe oznaczanie azbestu w glebie
  • Jakościowe oznaczanie azbestu w materiałach budowlanych
  • Ilościowe oznaczanie azbestu w glebie z wykorzystaniem metody grawimetrycznej
  • Ilościowe oznaczanie azbestu w glebie z wykorzystaniem metody mikroskopu kontrastowo-fazowego (PCM)
  • Szkolenia na temat azbestu
Asbestos Services from i2 Analytical