WYZNACZANIE TERMINÓW TRWAŁOŚCI PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH, BADANIA STABILNOŚCIOWE ORAZ PRZECHOWALNICZE