Point Load index ISRM : 1985 oraz metoda wewnętrzna Core samples or intact lumps
Wytrzymałość na ściskanie jednoosiowe (UCS) ISRM Parts

1 & 2 : 1981

Rdzenie ze stosunkiem wysokości do średnicy 2,5 – 3,0
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie (Los Angeles Coefficient) BSEN 1097

Part 2

14mm > 15kg > 10mm (Po przesianiu materiału musimy uzyskać minimum 15kg kruszcu między sitami)
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – oznaczanie składu ziarnowego (metoda przesiewania) BSEN 933

Part 1

kruszywo drobnoziarniste kruszywo średnioziarniste kruszywo gruboziarniste
200 g 3 kg 20 kg +
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Klasyfikacja składników kruszywa grubego z recyklingu BSEN 933

Part 11

Poniżej 32 mm 20 kg

od 32 mm do 63 mm – 50 kg

Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – badanie w siarczanie magnezu BSEN 1367

Part 2

14mm > 4kg > 10mm (Po przesianiu materiału musimy uzyskać minimum 4kg kruszywa)
Wysadzina zmarzlinowa (mrozowa) BS 812

Part 124

120 kg