Rodzaj testu Standardy brytyjskie i europejskie Wymagana masa minimalna
Grunt drobnoziarnisty Grunt gruboziarnisty Grunt bardzo gruboziarnisty
Wilgotność gruntu BS1377 Part 2

Clause 3.2

50 g 350 g 4 kg
Wartość wilgoci BSEN17892 Part 1
Indeks plastyczności; metoda penetrometru stożkowego BS1377 Part 2

Clause 4 & 5

4 punkty 1 punkt 4 punkty 1 punkt 4 punkty 1 punkt
550 g 200 g 1500 g 300 g 2500 g 600 g
Skurcz liniowy BS1377 Part 2

Clause 6.5

500 g 800 g 1500 g
Gęstość właściwa szkieletu gruntowego BS1377 Part 2

Clause 8

1500 g 2 kg 4 kg
Wilgotność kredy w stanie nasycenia BS1377 Part 2

Clause3.3

Grudka 300 ml – 500 ml
Gęstość objętościowa gruntu (Metoda parafinowania i metoda pierścienia tnącego) BS1377 Part 2

Clause 7

Około >1< kg nienaruszonego materiału
PSD, skład granulometryczny – metoda sitowa BS1377 Part 2

Clause 9.2 & 9.3

1500 g 2.5 kg 2.5 kg – 6 kg
Skład granulometryczny – metoda areometryczna BS1377 Part 2 Clause 9.5 250 g 100 g 100 g
Ciśnienie ssania gruntu BRE method (Ref 412) Nienaruszony rdzeń o długości minimalnej 100mm