new

Minęło 25 lat od ostatniej aktualizacji standardu BS1377. W tym czasie nasza praca została usprawniona dzięki innowacyjnym urządzeniom, a dzięki nowym badaniom naukowym byliśmy w stanie udoskonalić procesy analityczne.

Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) i Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) sporządziły zestaw europejskich metod badawczych zawartych w BSEM 1997-1 i BSEN-2 (Norma Europejska Eurokod 7). Standardy badań laboratoryjnych są integralną częścią Normy Europejskiej Eurokod 7, zatem laboratoria analityczne muszą być dostosowane do wymogów tejże normy.

Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) i Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) sporządziły zestaw europejskich metod badawczych zawartych w BSEM 1997-1 i BSEN-2 (Norma Europejska Eurokod 7). Standardy badań laboratoryjnych są integralną częścią Normy Europejskiej Eurokod 7, zatem laboratoria analityczne muszą być dostosowane do wymogów tejże normy.

Stan obecny

31 grudnia 2014 BSI wydało nowe normy PN-EN ISO 17892-1 (zawartość wody) i PN-EN ISO 17892-2 (gęstość objętościowa). W tym samym dniu norma BS 1377-2: 1990 z klauzulą 3.2 (zawartość wilgoci) oraz BS 1377 – 2: 1990 z klauzulami od 7,1 do 7,4 (gęstość) zostały wycofane.

Co oznacza zastąpienie BS1377?

BSEN ISO 17892 będzie składać się z 12 geotechnicznych metod badań laboratoryjnych.

Część 1 – zawartość wody
Część 2 – Bulk Density
Część 3 – Particle Density
Część 4 – Particle Size Distribution
Część 5 – Incremental Oedometer
Część 6 – Fall – Cone Test
Część 7 – UCS Test
Część 8 – UU ‘’Quick’’ Triaxial Test
Część 9 – Consolidated Triaxial tests in Compression
Część 10 – Shear Box and Ring Shear Test
Część 11 – Permeability Test
Część 12 – Plastic and Liquid Limit Test

geotech1

Więc na jakim poziomie jesteśmy?

BSEN ISO 17892 – 3 Gęstość cząstek – przewiduje się, że zostaną opublikowane pod koniec roku 2015. Zastąpią BS1377 Część 2: 1990 Klauzule 8.3 i 8.4

BSEN ISO 17892 – 4 Particle Size Distribution – przewiduje się, że zostaną opublikowane w marcu 2016. Zastąpią BS1377 Część 2: 1990 Klauzule 9,1 do 9,5.

BSEN ISO 17892 – 5 Incremental Oedometer – przewiduje się, że zostaną opublikowane w połowie 2016 roku. Zastąpią BS1377 Część 5: 1990 Klauzule 3,1 do 3,7

BSEN ISO 17892 – 6 Fall Cone. Norma BS1377 nie zawiera części dotyczącej Fall Cone.

BSEN ISO 17892 – 7 UCS Test

BSEN ISO 17892 – 8 UU Triaxial Test

BSEN ISO 17892 – 9 CD/CU Triaxial Test

BSEN ISO 17892 – 12 Plasticity Test

Opublikowanie powyższych 4 norm przewidywane jest na początek 2017 roku. Zastąpią one fragmenty BS1377 Part 2, BS1377 Part 7 i całość normy BS1377 Part 8.

BSEN ISO 17892 – 10 Shear Box and Ring Shear Test

BSEN ISO 17892 – 11 Permeability Test

Opublikowanie powyższych 2 norm oczekiwane jest do końca 2017 roku. Zastąpią one duże fragmenty normy BS1377 Part 5, BS1377 Part 6 i BS1377 Part 7.

geotech2

Co to oznacza dla Ciebie?

W tej chwili tylko niewielka część laboratoriów może wykonywać akredytowane testy BSEN ISO 17892. Dopóki wszystkie zmiany nie zostaną wdrożone, technicy laboratoryjni mają do wyboru systematyzację pracy według wybranej przez siebie normy BS1377 lub BSEN ISO 17892.
My, jako i2 Analytical, zmierzamy w kierunku pełnego wdrożenia nowych norm, a nasi klienci będą na bieżąco informowani o wszystkich zmianach.

Zdajemy sobie sprawę, że zmiana przepisów geotechnicznych może mieć znaczący wpływ na branże w jakich Państwo działają. Pragniemy zatem Państwa wspierać, by ten proces przebiegł bez zbędnych komplikacji.

geotech3

By uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:

Terry Stafford

t.stafford@i2analytical.com
07741 312010
01923 225404
7 Woodshots Meadow
Croxley Business Park
Watford. WD18 8YS