Jednoosiowa Konsolidacja BS1377 Part 5 Clause 3 Nienaruszony rdzeń ze stosunkiem wysokości do średnicy 1:2
Badanie w aparacie trójosiowego ściskania gruntów nieskonsolidowanych bez odpływu wody BS1377 Part 7 Clause 8 & 9 Nienaruszony rdzeń ze stosunkiem wysokość/średnica 2:1   Próbka zagęszczona 38mm 500 g < 6 mm

Próbka zagęszczona 4 kg < 20 mm

Badanie w aparacie trójosiowego ściskania gruntów nasyconych wodą (CIU, CID) BS1377 Part 8 Nienaruszony rdzeń ze stosunkiem wysokośc/średnica 2:1
Próbka zagęszczona 38mm 500 g < 6 mm
Próbka zagęszczona 4 kg < 20 mm
Aparat skrzynkowy BS1377 Part 7 Clause 4 & 5 Mały aparat skrzyniowy 300 g < 2 mm na wycinek próbki
Duży apart skrzyniowy 30 kg < 20 mm na wycinek próbki
Wytrzymałość rezydualna (Ring Shear – aparat pierścieniowego ścinania) >S1377 Part 7 Clause 6 300 g < 2 mm