Reakcje nitrowania są najczęściej używane do produkcji materiałów wybuchowych np.: nitrowanie guanidyny do nitroguanidyny oraz nitrowanie toluenu do nitrotoluenu (TNT).

Od połowy XIX wieku nitroaromaty są powszechnie używane jako środki wybuchowe i paliwo napędowe.

NITROAROMATY Z KTÓRYMI PRACUJEMY

 • 2-Amino-4,6-dinitrotoluene
 • 4-Amino-2,6-dinitrotoluene
 • 2-Amino-4-nitrotoluene
 • 2-Amino-6-nitrotoluene
 • 4-Amino-2-nitrotoluene
 • 1,2-Dinitrobenzene
 • 1,3-Dinitrobenzene
 • 1,4-Dinitrobenzene
 • 2,3-Dinitrotoluene
 • 2,4-Dinitrotoluene
 • 2,6-Dinitrotoluene
 • 3,4-Dinitrotoluene
 • Hexogen (RDX)
 • Nitrobenzene
 • Nitroguanidin
 • Nitropenta
Nitroaromatics & Explosives services at i2 analytical
 • 2-Nitrotoluene
 • 3-Nitrotoluene
 • 4-Nitrotoluene
 • Octogen (HMX)
 • Tetryl
 • 1,3,5-Trinitrobenzene
 • 2,4,6-Trinitrophenol (Picric acid)
 • 2,4,6-Trinitrotoluene (TNT)