Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) jest sprawdzoną techniką analityczną wyspecjalizowaną m.in. do oznaczeń wysokiej dokładności (ppm, part per million).

HPLC jest metodą na którą powołują się EPA, NIOSH i OSHA w celu oznaczenia szerokiego zakresu związków takich ja formaldehydy i diizocyjaniany.

Rozwój tych metod pozwala nam zaoferować usługi analiz innych składników w pozostałych matrycach, takich jak formaldehyd w glebach lub przeciwutleniacze (MIT, CMIT & BZT) w wodach z procesów chłodniczych.

Aby jeszcze bardziej poszerzyć możliwości w tej dziedzinie, wprowadziliśmy analizę przy użyciu HPLC z kolektorem frakcji. Jest to niezbędne oznaczenie dla PCB w faunie i florze oraz osadach morskich, jak również związków estrogenowych w środowisku.

Pozwala to na oddzielenie ultraniskiej zawartości analitu docelowego od matrycy.

ZWIĄZKI I GRUPY

Typowymi związkami i grupami analizowanymi tą metodą są:

  • Aldehydy
  • Kwasy owocowe
  • Amidy
  • Aminy
  • Aminokwasy
  • Aminy aromatyczne
  • Sudan i inne barwniki azowe
  • Alkilomocznik
  • Kwasy karboksylowe
HPLC & Fraction Collection Services from i2 Analytical