Drugs of Abuse at i2 analytical Najpopularniejsze środki odurzające mogą zostać podzielone na 4 grupy:

Stymulanty:

 • Amphetamina(np. dexedine & benzodine)
 • Methamphetamina (np. desoxyn & methedine)
 • MDMA (methylenedioxymethamphtamine) (tak zwane ecstasy)
 • Kokaina

Halucynogeny:

 • Cannabinoidy (takie jak marihuana)
 • Phencyclidine

Narkotyki /Opiaty:

 • Kodeina
 • Morfina i heroina
 • Methadone
 • Propoxyphene

Depresanty/Środki nasenne:

 • Barbituriany takie jak Amobarbital, Butabarbital, Pentobarbital, Phenobarbital czy Secobarbital
 • Benzodiazipines takie jak Diazepam, Oxazepam, Chlordiazepoxide, Alprazolam, Chlorazepate czy Temazepam
 • Alkohol etylowy

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Polecamy ofertę usług i2 Analytical:

 • Kompleksowa obsługa analiz
 • Analizy gleby
 • Analizy wody
 • Oznaczanie azbestu
 • Analiza Śladów

Dla każdej z powyższych usług zapewniamy:

 • Pojedyncze badania lub pakiety analiz
 • „fast track – 24 h”
 • Dokumentacja przeprowadzonych analiz
 • Długoterminowe umowy współpracy (na preferencyjnych warunkach finansowych)