LCMS/MS at i2 analytical

LC-MS/MS nazywane techniką potrójnego kwadrupolu jest dalszym rozwojem systemu LC/MS.

LC-MS/MS zawiera te same wysokosprawne pompy i systemy iniekcji jak LC-MS, jednak detektor wyposażony jest w dwa zestawy filtrów masowych oddzielonych komorami kolizji. Pierwszy filtr masowy pozwala na przejście badanego jonu do komory kolizji, filtrując wszelkie niepożądane jony. W komorze kolizji badany obiekt (obecny jako jon) jest fragmentowany poprzez zderzenia z wysoką prędkością z ultraczystym azotem.

Powstałe fragmenty są filtrowane z użyciem drugiego MS przed detekcją. Monitorowanie tych przejść z jednego stanu do drugiego pozwala na detekcję bardzo niskich poziomów (part per trillion).

ZWIĄZKI I GRUPY

Typowymi związkami i grupami analizowanymi poprzez LC-MS/MS są:

  • Farmaceutyki
  • Związki oestrogenowe
  • Środki uzależniające
  • Pestycydy
  • Glifosat i AMPA
  • Barbiturany
  • Nitroaminy
  • Steroidy
  • PFOS/PFOA
  • Detergenty