Chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas (LC-MS) jest silnie powiązana z HPLC. LC-MS jest wyposażone w udoskonalone pompy i systemy iniekcji co pozwala na zwiększoną dokładność i zmniejszenie wpływu tła.

Główną różnicą pomiędzy LC-MS i HPLC jest system detekcji: podczas gdy HPLC-DAD wykorzystuje absorpcję światła w zakresie widzialnym i niewidzialnym, LC-MS pozwala na zwiększoną selektywność, opierając się na detekcji stosunku masy do ładunku elektrycznego badanego jonu. Z pomocą filtrowania odpowiednich częstotliwości radiowych tylko jony poddawane badaniu docierają do detektora. Taka selektywność pozwala na detekcję na niskim poziomie (ppb) szeregu związków polarnych, które w inny sposób nie zostałyby wykryte.

ZWIĄZKI I GRUPY

 • Phenyl urea herbicides
 • Triazine herbicides
 • Sulfonylurea herbicides
 • Carbamate and N-methyl carbamatepesticides
 • Rodenticides
 • PFOS and its derivatives
 • Explosives
 • Di-isocyanates
 • Surfactants
 • Alkylthioureas (low level)
 • Carbohydrates/sugars
 • Detergents
 • Ethanolamines
 • Phthalic acids
 • Sulphonamide antibiotics
 • Malachite/leucomalachite green
LCMS at i2 Analytical