People and staffing at i2 analytical

Poza bezpośrednimi korzyściami wynikającymi z wartej wiele milionów funtów inwestycji w wyposażenie i urządzenia badawcze, najważniejszym atutem sekcji Analizy Śladów (Environmental Forensics) są jej doświadczeni pracownicy.

Laboratorium jest zarządzane przez Neila Donovana n.donovan@i2analytical.com (uprzednio Menedżer Techniczny w RPS Mountainheath) z którym współpracuje Robin Macdonald r.macdonald@i2analytical.com (uprzednio Managing Director w Mountainheath).

Neil posiada ponad 15-letnie doświadczenie w rozwoju metod badawczych oraz rozwiązywaniu problemów w dziedzinie analizy śladowej.

Przeprowadzał testy z użyciem kilku nowych technik np. testy PFOS po katastrofie w składzie paliw Buncefield w 2005 roku.

Robin pracuje w branży badań środowiskowych już 30 lat i wnosi do zespołu Environmental Forensics ogromne doświadczenie.

Zarządzając tak dużym przedsiębiorstwem jakim jest i2 Analytical, zdajemy sobie sprawę jak ważny jest rozwój kompetencji pracowników. Promujemy dodatkowe aktywności branżowe (np. udział w Stałej Komisji Analityków Standing Committee of Analysts) czy przeprowadzanie prelekcji na krajowych i międzynarodowych seminariach. W ten sposób pracownicy dzielą się zdobytym knowhow czy informacjami o nowych procedurach i metodach.

Szkolenia czysto merytoryczne wspieramy organizowaniem zewnętrznych kursów dotyczących komunikacji i kompetencji miękkich oraz szkoleniami dla koordynatorów i menedżerów z zarządzania zespołami.

Wiemy, że tylko dobrze przeszkolony i zmotywowany zespół będzie działał wydajnie na rzecz Państwa sukcesu.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Polecamy ofertę usług i2 Analytical:

  • Kompleksowa obsługa analiz
  • Analizy gleby
  • Analizy wody
  • Oznaczanie azbestu
  • Analiza Śladów

Dla każdej z powyższych usług zapewniamy:

  • Pojedyncze badania lub pakiety analiz
  • „fast track – 24 h”
  • Dokumentacja przeprowadzonych analiz
  • Długoterminowe umowy współpracy (na preferencyjnych warunkach finansowych)