GCMS/MS at i2 analytical

Tak jak wspomniany powyżej LC-MS/MS, GCMS/MS lub GC-triplequad używa tych samych mechanizmów separacji mas i ich fragmentowania przy użyciu utraczystego azotu.

Użyteczne jako narzędzie analizy jakościowej, GC-MS/MS pozwala na detekcję ultraniskich poziomów w większości matryc. Ta technika jest stosowana dla tych samych związków jak w przypadku standardowej GC-MS, lecz daje możliwość raportowania poniżej dolnej granicy oznaczalności GC-MS.

ZWIĄZKI I GRUPY

Typowymi związkami i grupami analizowanymi poprzez GC-MS/MS są:

  • Fenole/krezole/ksylenole
  • SVOC
  • PCB
  • WWA
  • Bromowane fosforowe związki organiczne zmniejszające palność