Na rynku występują dziesiątki tysięcy produktów farmaceutycznych, które w  różnych formach uwalniane są do środowiska naturalnego – zazwyczaj do systemów wodnych poprzez kanalizację oraz oczyszczalnie ścieków.  Dotyczy to w szczególności:

 • Erythromycin
 • Norerythromycin
 • Azithromycin
 • Clarithromycin
 • Ciprofloxacin
 • Metformin
 • Ranitidine
 • Carbamazepine
 • Epoxycarbamazepine
 • Sertraline
 • Norsertraline
 • Fluoxetine (prosac)
 • Tamoxifen
 • Ofloxacin
 • Oxytetracycline
 • Salicylic acid
 • Venlafaxine
 • Citalopram
 • Lamotrigine
 • Clotrimazole
 • Thiabendazole
 • Cetirizine
 • Loratadine
 • Diclofenac
 • Ibuprofen
 • Atorvastatin
 • o-hydroxyatorvastatin
 • p-hydroxyatorvastatin
 • Propanolol
 • Atenolol

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Polecamy ofertę usług i2 Analytical:

 • Kompleksowa obsługa analiz
 • Analizy gleby
 • Analizy wody
 • Oznaczanie azbestu
 • Analiza Śladów

Dla każdej z powyższych usług zapewniamy:

 • Pojedyncze badania lub pakiety analiz
 • „fast track – 24 h”
 • Dokumentacja przeprowadzonych analiz
 • Długoterminowe umowy współpracy (na preferencyjnych warunkach finansowych)
Pharmaceuticals & Break Down products from i2 analytical