SRF-at-i2

STAŁE PALIWA WTÓRNE – SRF

Stałe Paliwa Wtórne (SRF) są wysokiej jakości alternatywą dla paliw kopalnych produkowane z odpadów takich jak papier, karton, drewno, tekstylia, plastik.

SRF przechodzi dodatkowe przetwarzanie w porównaniu do RDF, celem poprawy jakości oraz wartości opałowej materiału.

Podobnie do RDF, SRF musi przejść testy laboratoryjne, aby spełnić niezbędne wymagania specyfikacji technicznej użytkownika (odbiorcy).

Jak i2 może pomóc?

  Testy zgodne z normami BS (British Standard) oraz akredytacją

  Niezawodna i regularna usługa odbiorcza

  Zapewnienie 20 litrowych plastikowych pojemników z pokrywą

  Szybki czas realizacji zleceń

  Dopasowane raporty

  Zarządzanie projektami

W i2 jesteśmy akredytowani na oznaczanie poniższych parametrów w SRF:

Parametr Metoda badawcza
Metody oznaczania zawartości siarki (S), chloru (Cl), fluoru (F) i bromu (Br) BS EN 15408:2011
Oznaczanie wartości opałowej BS-EN 15400:2011
Oznaczanie zawartości wilgoci BS-EN 15414-3:2011
Metody oznaczania zawartości biomasy BS-EN 15440:2011
Oznaczanie zawartości popiołu BS-EN 15403:2011
Metale (Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, V, Zn) BS-EN 15411:2011 & BS EN ISO 16968:2015
Tlenki metali (SiO2, Al2O3,Fe2O3, CaO,
MgO, Na2O, K2O, TiO2, SO3,
P2O5, MnO2, BaO, SrO)
BS-EN 15411:2011 & BS EN ISO 16968:2015