recycling

PALIWO ALTERNATYWNE – RDF

Paliwo alternatywne (RDF) składa się głównie z materiałów biodegradowalnych takich jak kartony papierowe, etykiety oraz inne materiały z tektury falistej, a także nie nadające się do recyklingu tworzywa sztuczne. Wszelkie niepalne materiały, takie jak szkło i metale są usuwane i rozdrabniane.

Agencja Ochrony Środowiska definiuje RDF jako materiał składający się z odpadów resztkowych, który jest przedmiotem umowy z użytkownikiem końcowym do wykorzystywania jako paliwo w obiekcie unieszkodliwiania odpadów.

Umowa musi zawierać specyfikacje techniczne użytkowników końcowych odnoszące się do minimalnej wartości opałowej, zawartości wilgoci, formy oraz ilości RDF.

Jak i2 może pomóc?

Testy zgodne z normami BS (British Standard) oraz akredytacją

Niezawodna i regularna usługa odbiorcza

Zapewnienie 20 litrowych plastikowych pojemników z pokrywą

Szybki czas realizacji zleceń

Dopasowane raporty

Zarządzanie projektami

W i2 jesteśmy akredytowani na oznaczanie poniższych parametrów w RDF:

Parametr Metoda badawcza
Metody oznaczania zawartości siarki (S), chloru (Cl) BS EN ISO 16994-10:2016
Oznaczanie wartości opałowej BS-EN ISO 18125-7:2017
Oznaczanie zawartości wilgoci BS-EN ISO 18134-3:2015
Metody oznaczania zawartości biomasy BS-EN ISO 15440:2011
Oznaczanie zawartości popiołu BS-EN ISO 18122:2015
Metale (Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, V, Zn) BS-EN ISO 16967:2015 & BS EN ISO 16968:2015
Tlenki metali (SiO2, Al2O3,Fe2O3, CaO,
MgO, Na2O, K2O, TiO2, SO3,
P2O5, MnO2, BaO, SrO)
BS-EN ISO 16967:2015 & BS EN ISO 16968:2015