Dostarczone próbki miodów oznakowano jako

 1. miód i2 – pochodzący z pasieki i2 Analytical
 2. miód N – pochodzący z pasieki w centrum Katowic
 3. miód H – komercyjna próbka, zakupiona w sklepie

wykonane badania wraz z komentarzami – zestawiono poniżej.

 1. Badania organoleptyczne

Zgodnie z definicją wskazaną w Dyrektywie 2001/110/WE [[1]] miód jest naturalnie słodką substancją produkowaną przez pszczoły i charakteryzuje się płynną, lepką lub częściowo czy też całkowicie skrystalizowaną konsystencją, od prawie bezbarwnego do barwy ciemnego brązu, zależnie od sposobu jego pozyskiwania. Smak i zapach mogą się różnić pomiędzy sobą, ale nie powinny wykazywać dodatków nietypowych, tzw. dodatków obcych.

Barwę i konsystencję oceniono wzrokowo, obserwując płynny miód w świetle przechodzącym (pod światło). Zapach określono przez wąchanie miodu lekko podgrzanego (nie przekraczając 35°C) i roztartego na szkiełku zegarkowym, a smak poprzez degustację miodu o temperaturze pokojowej.

Tabela 1. Wyniki analiz organoleptycznych badanych miodów

miód komercyjny „H”miód z pasieki i2miód N
barwabrunatnyżółta, przejrzystażółta, mętna, z wyraźnymi cząstkami stałymi
konsystencjagęsta cieczgęsta cieczgęsta ciecz
smaksłodki, z ostrym posmakiem, bez posmaków obcychsłodki, łagodny, bez posmaków obcychsłodki, bez posmaków obcych
zapachsilny, bez zapachów obcychwyraźny, kwiatowy, bez zapachów obcychkwiatowy, delikatny, bez zapachów obcych

Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że wszystkie badane miody charakteryzują się odpowiednią konsystencją, barwą, zapachem oraz smakiem.

 1. Badania wartości odżywczej

Miód uważa się za żywność nieprzetworzoną i składa się z komponentów, a nie składników, jak wyjaśniono Dyrektywie 2014/63/UE [[2]] zmieniającej Dyrektywę 2001/110/WE [1] odnoszącą się do miodu. Miód może zatem korzystać z odstępstwa od obowiązku podawania informacji o wartości odżywczej, nakładanym na produkty spożywcze na mocy Rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 [[3]].

Tabela 2. Informacja o wartości odżywczej badanych miodów.

„H”„i2”„N”„H”„i2”„N”„H”„i2”„N”
w 100 gw 100 gw 100 gw porcji (5g, 1/2 łyżeczki)w porcji (5g, 1/2 łyżeczkiw porcji (5g, 1/2 łyżeczkiw porcji (21g, 1 łyżka)w porcji (21g, 1 łyżka)w porcji (21g, 1 łyżka)
wartość energetyczna1433 kJ1425 kJ1447 kJ72 kJ71 kJ72 kJ301 kJ299 kJ304 kJ
wartość energetyczna337 kcal335 kcal341 kcal17 kcal17 kcal17 kcal71 kcal70 kcal72 kcal
tłuszcz< 0,1 g< 0,1 g< 0,1 g< 0,1 g< 0,1 g< 0,1 g< 0,1 g< 0,1 g< 0,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone< 0,1 g< 0,1 g< 0,1 g< 0,1 g< 0,1 g< 0,1 g< 0,1 g< 0,1 g< 0,1 g
węglowodany83 g84 g85 g4.1 g4.2 g4.2 g17 g18 g18 g
w tym cukry74 g71 g70 g3.7 g3.5 g3.5 g16 g15 g15 g
białko< 0.5 g< 0.5 g< 0.5 g< 0.5 g< 0.5 g< 0.5 g< 0.5 g< 0.5 g< 0.5 g
sól0.03 g< 0.01 g< 0.01 g< 0.01 g< 0.01 g< 0.01 g0.01 g< 0.01 g< 0.01 g
sód0.01 g< 0.005 g< 0.005 g< 0.005 g< 0.005 g< 0.005 g< 0.005 g< 0.005 g< 0.005 g

Uzyskane wartości nie różnią się między sobą, co świadczy o tym, że wszystkie próbki reprezentują tę samą jakość produktu, pod względem wartości odżywczej.

 1. Wykrywanie obecności skrobi

Próba Lugola dla żadnej z badanych próbek nie wykazała niebieskiego zabarwienia, zatem żadna z próbek nie jest z dodatkiem skrobi.

 1. Badania profilu cukrów

Wyniki analiz profilu cukrów w próbkach zestawiono w Tabeli 3.

Tabela 3. Zestawienie wyników analiz profilu cukrów w próbkach badanych miodów.

[g/100g]„H”„i2”„N”
galaktoza< LOQ< LOQ< LOQ
glukoza32.525.924.7
sacharoza2.32.02.2
fruktoza39.142.843.1
laktoza< LOQ< LOQ< LOQ
maltoza< LOQ< LOQ< LOQ
suma cukrów747170
suma glukozy i fruktozy726968
% glukozy w stosunku do sumarycznej zawartości glukozy i fruktozy45%38%36%
% fruktozy w stosunku do sumarycznej zawartości glukozy i fruktozy55%62%64%
fruktoza/ glukoza1.21.651.74

Zgodnie z kryteriami zawartymi w dokumentach określających charakterystyczne właściwości miodów) [[4], [5], [6]] suma fruktozy i glukozy powinna być nie mniejsza niż 60g/100g w miodzie nektarowym oraz nie mniejsza niż 45g/100g w miodzie spadziowym i spadziowo-nektarowym. Uzyskane wyniki spełniają kryteria nie tylko dla miodów spadziowych i nektarowo-spadziowych, ale również dla miodów nektarowych.

Stosunek glukozy do fruktozy jest różny w różnych miodach, gdy w miodzie przeważa glukoza, ulega on szybkiej krystalizacji, zaś większa zawartość fruktozy sprawia, że miody dłużej zachowują płynną konsystencję. Wysoka zawartość cukrów prostych mówi o działaniu amylazy – enzymu rozkładającego sacharozę, a pochodzącego z organizmu pszczół. Szybkość krystalizacji miodu jest zależna od stosunku cukrów prostych do siebie i nie świadczy o autentyczności lub zafałszowaniu miodu. We wszystkich badanych próbkach stosunek fruktozy w odniesieniu do sumy glukozy i fruktozy przekracza 50%, co sugeruje, że będą one krystalizować stosunkowo wolno. Najszybciej krystalizować będzie miód komercyjnie dostępny, najwolniej – miód pochodzący z pasieki w centrum Katowic.

Ogólne kryterium wskazuje, że zawartość sacharozy nie powinna przekraczać 5g/100g (wyjątkiem są miody pozyskiwane między innymi z robinii akacjowej, lucerny siewnej, suchodrzewu  francuskiego, kauczukowca czerwonego, rzemienicy, dla których maksymalna zawartość sacharozy nie powinna przekraczać 10g/100g oraz dla miodów pozyskiwanych z lawendy oraz ogórecznika lekarskiego, dla których wartość maksymalna sacharozy wynosi 15g/100g). Zwiększona zwartość sacharozy może świadczyć o zafałszowaniu miodu cukrem. Badane miody nie przekraczają zawartości sacharozy na poziomie ogólnego kryterium (czyli nie przekraczają zawartości 5g/100g produktu), co świadczy o braku zafałszowania sacharozą, a także o niedokarmianiu pszczół cukrem.

 1. Badania przewodności elektrycznej

Za pomocą miernika konduktometrycznego przeprowadzono badanie przewodności właściwej. Badanie przewodności elektrycznej roztworu miodu pozwala na rozróżnienie miodów nektarowych od spadziowych. Rozporządzenie [4], dyrektywa [6] oraz wytyczne Codex Alimentarius [5] ustalają wartość graniczną tego parametru na 0.8mS/cm [[7]]. Przewodność właściwa miodów nektarowych otrzymuje wielkości poniżej, a spadziowe powyżej tej wartości (miody spadziowe zawierają więcej soli mineralnych, dzięki czemu lepiej przewodzą prąd elektryczny). Dodatkowo wartości poniżej 0.1mS/cm mogą wskazywać na zafałszowanie miodu.

Tabela 4. Zestawienie wyników badań przewodności elektrycznej.

[mS/cm]„H”„i2”„N”
przewodność elektryczna0.30.60.3

W normie PN-A-77626:1988 [[8]], wycofanej z katalogu Polskich Norm w roku 2014, wskazywano minimalną wartość przewodności elektrycznej, jak również przedziały umożliwiające klasyfikację miodów również na miody nektarowo-spadziowe (miód nektarowy powinien mieć przewodnictwo w zakresie 0.2-0.6mS/cm, nektarowo-spadziowy w zakresie 0.6-0.8mS/cm, spadziowy pochodzący ze spadzi liściastej w zakresie 0.8-0.95mS/cm, zaś spadziowy pochodzący ze spadzi iglastej powyżej 0.95mS/cm).

Uzyskane rezultaty wskazują, że żaden z miodów nie jest miodem zafałszowanym. Najwyższą wartość przewodności elektrycznej oznaczono w próbce miodu pochodzącego z pasieki i2, ale również ta wartość nie przekracza granicznej wartości parametru, umożliwiającego klasyfikację próbki jako miód spadziowy. Korzystając z wycofanych wytycznych wg PN-A-77626:1988 – miód z pasieki i2 określić można jako miód nektarowy lub nektarowo-spadziowy.

Z przewodnością właściwą wiąże się miedzy innymi zawartość popiołu. Wśród badanych miodów najniższą zawartością popiołu odznaczał się miód komercyjny, zaś najwyższą miód z pasieki i2.

 1. Badania zawartości wody

Tabela 5. Zestawienie wyników badań zawartości wody.

[%]„H”„i2”„N”
zawartość wody16,215,714,7
kryterium [4], [5], [6]nie więcej niż 20%nie więcej niż 20%nie więcej niż 20%

Parametr ten zabezpiecza przed dodawaniem wody w celu zwiększenia objętości produktu, zatem kolejny raz potwierdzono, że żaden z produktów nie jest zafałszowany i wszystkie spełniają kryteria jakościowe dla produktu. Zawartość wody świadczy również o dojrzałości miodu, sezonie i porze zbioru, a także odzwierciedla warunki klimatyczne. We wszystkich próbkach zawartość wody nie przekroczyła maksymalnej zawartości 20% (na podstawie rozmów z pszczelarzami dobre miody zawierają 15-17% wody, zatem wszystkie miody można zaklasyfikować jako o odpowiedniej jakości).

 1. Badania pozostałości pestycydów

Wymagania w odniesieniu do najwyższej dopuszczalnej pozostałości pestycydów określa Rozp. 396/2005 [[9]]. W badanych próbkach – poza próbką miodu komercyjnego – nie oznaczono pozostałości pestycydów. W próbce „H” oznaczono obecność chlorku didecylodimetyloamonu (DDAC) na poziomie 0,02 mg/kg, jednakże ta wartość jest pięciokrotnie niższa od dopuszczalnej (MRL wynosi 0,1 mg/kg).

 1. Badania zawartości pierwiastków

Wymagania bezpieczeństwa w odniesieniu do najwyższej dopuszczalnej zawartości pierwiastków ciężkich są określone w Rozporządzeniu 1881/2006 [[10]]. Dla miodu w zakresie oznaczanych pierwiastków nie są te wymagania określone.

Zgodnie z danymi literaturowymi miody stanowią źródło magnezu, wapnia, potasu, sodu, manganu, żelaza, wanadu, chromu, fosforu, srebra i miedzi. Regularne spożywanie miodu może przyczyniać się do uzupełniania niedoborów niektórych pierwiastków w diecie.

W kilku publikacjach wskazana została dodatnia korelacja pomiędzy zawartością metali ciężkich w miodach a poziomem zanieczyszczenia środowiska. Inne badania jednakże poddają w wątpliwość istnienie takiej tendencji, wskazując, że położenie pasiek na terenach zanieczyszczonych, nie wpływa na zwiększenie zawartości metali ciężkich w produktach pszczelich. Nasze badania również potwierdzają, że zarówno w miodzie z pasieki i2, jak i w miodzie pochodzącym z pasieki w centrum Katowic nie zaobserwowano zwiększonych zawartości pierwiastków ciężkich.

Tabela 6. Zestawienie wyników badań zawartości pierwiastków.

„H”„i2”„N”
Mn [mg/kg]1.240.400.13
Fe [mg/kg]4.121.590.72
Ni [mg/kg]0.0050.0220.009
Cu [mg/kg]0.150.860.16
Zn [mg/kg]< LOQ2.02.3
As [mg/kg]< LOQ< LOQ< LOQ
Se [mg/kg]< LOQ< LOQ< LOQ
Cd [mg/kg]< LOQ< LOQ< LOQ
Sn [mg/kg]< LOQ< LOQ< LOQ
Hg [mg/kg]0.0130.0090.006
K [mg/100g]18.0115.053.4
Mg [mg/100g]5.53.31.7
Ca [mg/100g]4.95.63.1
Na [g/100g]0.01< 0.005< 0.005

Najwyższą zawartość żelaza oznaczono w próbce miodu komercyjnego, natomiast miód z pasieki i2 charakteryzował się najwyższą zawartością potasu oraz wapnia a także stosunkowo wysokim poziomem zawartości magnezu – z pewnością może być polecany w stanach niedoborów tych pierwiastków (potas odpowiada za regulację gospodarki kwasowo-zasadowej, magnez przeciwdziała skurczowi mięśni, a wapń wpływa na prawidłowy przebieg procesów krzepnięcia krwi).

 1. Wnioski końcowe

Rezultaty przeprowadzonych analiz pozwalają na stwierdzenie, że badane miody odpowiadają wymaganiom określonym w wytycznych regulacyjnych, zarówno w zakresie cech organoleptycznych, jak i parametrów fizykochemicznych oraz parametrów bezpieczeństwa. Potwierdzają też tezę o użyteczności miejskich pasiek (zakładanie miejskich pasiek przez firmy jest jednym z wymiarów społecznej odpowiedzialności biznesu, CSR, zwracając uwagę na użyteczność zapylaczy w kształtowaniu środowiska), a także wskazują, że w zakresie badanych cech – miody z pasiek miejskich nie są gorsze od miodów komercyjnych. Miód z pasieki i2 ma odpowiednią jakość i może być polecany w stanach niedoborów potasu (odpowiadającego za regulację gospodarki kwasowo-zasadowej), magnezu (przeciwdziałającego skurczom mięśni) oraz wapnia (wpływającego na prawidłowy przebieg procesów krzepnięcia krwi).

Monika Partyka


[1] Dz.U. L 10 z 12.1.2002, s. 47, z późniejszymi zmianami

[2] Dz.U. L 164 z 3.6.2014, s. 1, z późniejszymi zmianami

[3] Dz.U. L 304 z 22.11.2011, str. 18, z późniejszymi zmianami

[4] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu

[5] Codex Alimentarius Standard for Honey CXS 12-19811 Adopted in 1981. Revised in 1987, 2001. Amended in 2019

[6] Dyrektywa Rady 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001r. odnosząca się do miodu, Dz.U. L 10 z 12.1.2002, s. 47, z późniejszymi zmianami

[7] nie określa się przewodności właściwej dla miodu pochodzącego z drzewa truskawkowego, wrzośca, lipy, wrzosu pospolitego, leptospermum, drzewa herbacianego

[8] PN-A-77626:1988 Miód pszczeli (data wycofania:01.09.2014)

[9] Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG, Dz.U. L 70 z 16.3.2005, str. 1, z późniejszymi zmianami

[10] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych, Dz.U. L 364 z 20.12.2006, str. 5, z późniejszymi zmianami