biomass-at-i2

Biomasa jest terminem oznaczającym źródło energii, które jest materią organiczną (pochodzącą z odpadów lub odnawialnych źródeł).  Spalanie biomasy uwalnia węgiel, jednak zostało zaklasyfikowane jako odnawialne źródło energii w regulacjach prawnych UE i ONZ, ponieważ spalone zasoby są zastępowane nowym wzrostem.

Podobnie jak w przypadku innych materiałów odpadowych, biomasa musi przejść testy laboratoryjne, aby spełnić niezbędne wymagania specyfikacji technicznej użytkownika (odbiorcy).

Jak i2 może pomóc?

  Testy zgodne z normami BS (British Standard) oraz akredytacją

  Niezawodna i regularna usługa odbiorcza

  Zapewnienie 20 litrowych plastikowych pojemników z pokrywą

  Szybki czas realizacji zleceń

  Dopasowane raporty

  Zarządzanie projektami

W i2 jesteśmy akredytowani na oznaczanie poniższych parametrów w biomasie:

Parametr Metoda badawcza
Metody oznaczania zawartości siarki (S), chloru (Cl) BS EN ISO 16994-10:2016
Oznaczanie wartości opałowej BS-EN ISO 18125-7:2017
Oznaczanie zawartości wilgoci BS-EN ISO 18134-3:2015
Metody oznaczania zawartości biomasy BS-EN ISO 15440:2011
Oznaczanie zawartości popiołu BS-EN ISO 18122:2015
Metale (Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, V, Zn) BS-EN ISO 16967:2015 & BS EN ISO 16968:2015
Tlenki metali (SiO2, Al2O3,Fe2O3, CaO,
MgO, Na2O, K2O, TiO2, SO3,
P2O5, MnO2, BaO, SrO)
BS-EN ISO 16967:2015 & BS EN ISO 16968:2015