Badania zawartości pierwiastków w i2 Analytical to nie tylko oznaczanie poziomu zawartości pierwiastków szkodliwych, ale również określanie poziomów pierwiastków należących do grupy mikroelementów i makroelementów. Dzięki naszym usługom Klienci mają pewność zgodności z wymaganiami legislacyjnymi, a także informacjami prezentowanymi na etykietach produktów.

Pierwiastki są podstawowymi składnikami materii ożywionej i nieożywionej. Azot, siarka, tlen, wodór oraz węgiel stanowią podstawę budującą białka, węglowodany, tłuszcze i witaminy. Zaś około 1/3 spośród liczby znanych pierwiastków stanowi składniki ważne dla organizmu – elementy strukturalne szkieletu i tkanek miękkich, a także czynniki regulujące funkcje fizjologiczne.

Do makroelementów (pierwiastków głównych) zalicza się pierwiastki, których zawartość w danym produkcie jest stosunkowo wysoka. Są to między innymi sód, wapń, potas oraz fosfor. Ich brak w diecie prowadzi do poważnych zaburzeń funkcjonowania organizmów. Mikroelementy (pierwiastki śladowe) występują
w produktach w śladowych ilościach, a objawy ich niedoborów zazwyczaj rozwijają się powoli, stopniowo wraz z wykorzystywaniem zasobów organizmu
przy zbyt małej suplementacji.

O jakości zdrowotnej żywności decyduje więc nie tylko zawartość pierwiastków niepożądanych, takich jak kadm, ołów lub arsen ale również zawartość niezbędnych mikroelementów oraz makroelementów.

Dzięki wykorzystaniu technik:

  • spektrometrii mas z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS) lub
  • spektrometrii emisji optycznej ze wzbudzeniem w indukowanej plazmie (ICP-OES)

poprzedzonych przygotowaniem próbek z wykorzystaniem technik mineralizacji (głównie mikrofalowej) oferta badań w laboratorium i2 obejmuje szeroki zakres możliwości oznaczeń pierwiastków (zarówno metodykami akredytowanymi, jak i nieakredytowanymi). Głównie badane są takie pierwiastki jak:

  • miedź
  • żelazo
  • mangan
  • nikiel
  • selen
  • cyna
  • cynk

w warzywach, przyprawach, mięsie, podrobach, rybach i produktach rybnych, zbożach i produktach zbożowych, nabiale, czekoladzie i produktach cukierniczych i czekoladowych, owocach i sokach owocowych.

Badania wykonujemy w standardowym terminie 5 dni roboczych, a po indywidualnych ustaleniach – również w terminach skróconych, łącznie z możliwością wykonania w terminie do 24 godzin od momentu otrzymania próbki.

Nasz zespół pozostaje do dyspozycji Klientów i jest gotowy do udzielenia wszystkich informacji dotyczących przygotowania próbek oraz oznaczeń,
a także doradztwa na etapie podsumowania uzyskanych wyników.