Metale ciężkie są typowo antropogenicznymi zanieczyszczeniami. Ich obecność w produktach spożywczych związana jest z zanieczyszczeniem środowiska,
a maksymalna dopuszczalna zawartość jest ściśle określona w obowiązującej legislacji.

W laboratorium i2 Analytical Limited oferowane zakresy oznaczania zawartości metali ciężkich są zgodne z wymaganiami prawnymi, są również objęte zakresem akredytacji UKAS.

Za najbardziej niebezpieczne pierwiastki w żywości uznaje się kadm, ołów, rtęć i arsen. Długotrwałe narażenie na ich podwyższoną zawartość
może powodować między innymi zwiększone ryzyko rozwoju chorób nowotworowych i zaburzeń układu nerwowego. Zgodnie z dostępnymi danymi literaturowymi – najbardziej podatne na zanieczyszczenia metalami ciężkimi są produkty takie jak:

• pieczywo,
• produkty zbożowe,
• ryby,
• owoce morza.

Badania zawartości pierwiastków ciężkich jest wykonywane w laboratorium i2 Analytical w oparciu o wymagania
i wytyczne norm polskich, brytyjskich i międzynarodowych, a także własne procedury.

W badaniach wykorzystywane są najnowsze urządzenia – między innymi:

• mineralizatory mikrofalowe,
• spektrometry emisji optycznej ze wzbudzeniem w indukowanej plazmie (ICP-OES)
• spektrometry mas ze wzbudzeniem w indukowanej plazmie (ICP-MS)

Zakres badań umożliwia spełnienie wymagań określających najwyższe dopuszczalne poziomy (NDP) metali ciężkich dla poszczególnych produktów spożywczych wskazane w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1881/2006 z 19 grudnia 2006 r (z późniejszymi zmianami).

Badania wykonujemy w standardowym terminie 5 dni roboczych, a po uprzednim ustaleniu z Klientem – również w terminie 3 dni roboczych oraz 24 godzin.

Nasz zespół pozostaje do dyspozycji Klientów i jest gotowy do udzielenia wszystkich informacji dotyczących przygotowania próbek oraz oznaczeń,
a także doradztwa na etapie podsumowania uzyskanych wyników.