Mykotoksyny są naturalnie występującymi toksynami, wytwarzanymi przez pleśnie podczas wzrostu, a także przechowywania produktów żywnościowych. Badania wykonywane w i2 Analytical Limited obejmują między innymi analizę obecności aflatoksyn B1, B2, G1 i G2 (oraz sumarycznej zawartości aflatoksyn) oraz ochratoksyny A.

Mykotoksyny są toksycznymi substancjami, produkowanymi przez liczne gatunki niższych grzybów pleśniowych (głównie należących do Aspergillus, Penicilium oraz Fusarium). Ich obecność w produkcie uzależniona jest między innymi od szczepu grzyba, warunków wilgotności oraz temperatury otoczenia,
a także zawartości wody w produkcie oraz stopnia dojrzałości rośliny.

Z uwagi na fakt, że są toksyczne nie tylko w przypadku spożycia w dużej ilości, ale również zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi może być długotrwała ekspozycja na niewielkie nawet dawki, ich obecność w substratach do produkcji oraz w końcowych produktach spożywczych musi być monitorowana.

Aktualnie poznanych zostało ponad 300 mykotoksyn, z których do najbardziej niebezpiecznych zaliczane są:

 • aflatoksyny (produkowane przez grzyby z rodzaju Aspergillus, do aflatoksyn należą aflatoksyna B1, aflatoksyna B2, aflatoksyna G1, aflatoksyna G2),
 • trichoteceny (do tej grupy toksyn, produkowanych przez grzyby z rodzaju Fusarium zaliczanych jest około 200 substancji, z których najbardziej znane
  deoksyniwalenol, niwalenol, toksyna T-2, toksyna HT-2),
 • zearalenon (produkowany przez grzyby z rodzaju Fusarium),
 • fumonizyny (związki wytwarzane przez grzyby z rodzaju Fusarium spp. i Alternaria spp),
 • ochratoksyny (do tej grupy toksyn, wytwarzanych przez grzyby Penicillium oraz niektóre gatunki Aspergillus należy ochratoksyna A, ochratoksyna B
  oraz ochratoksyna C),
 • patulina (wytwarzana głównie przez grzyby z rodzaju Penicillium i Aspergillus, będąca charakterystyczną mykotoksyną dla owoców i przetworów owocowych),
 • cytrynina (metabolit wtórny grzybów pleśniowych takich jak Penicillium, Monascus i Aspergillus)
 • i alkaloidy sporyszu (między innymi ergometryna, ergotamina, ergokrystyna, ergokryptyna, ergozyna i ergokornina oraz ich epimery, wytwarzane przez kilka gatunków grzybów z rodzaju Claviceps).

Najwyższe dopuszczalne poziomy mykotoksyn wskazane są w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1881/2006 z 19 grudnia 2006 roku (z uwzględnieniem późniejszych zmian).

W laboratorium i2 Analytical do badania obecności i zawartości mykotoksyn wykorzystywane są metodyki znormalizowane oraz procedury własne,
z chromatograficznym oznaczeniem końcowym (głównie jest to technika chromatografii cieczowej z odpowiednimi detektorami).

Badania obecności mykotoksyn wykonujemy w naszych laboratoriach własnych oraz współpracujących (zweryfikowanych i certyfikowanych) laboratoriach partnerskich.

Badania wykonujemy w standardowym terminie 7 dni roboczych, a po uprzednim ustaleniu z Klientem – również w terminach skróconych.

Nasz zespół pozostaje do dyspozycji Klientów i jest gotowy do udzielenia wszystkich informacji dotyczących przygotowania próbek oraz oznaczeń,
a także doradztwa na etapie podsumowania uzyskanych wyników.