Nietolerancja na wybrane składniki pokarmowe oraz alergie pokarmowe stanowią w ostatnich latach coraz większy problem społeczny, a także wpływają
na komfort życia poszczególnych konsumentów. Wymóg znakowania alergenów na żywności obowiązuje w krajach Unii Europejskiej od roku 2007,
na mocy  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Rozporządzenie to w precyzyjny sposób określa sposób ich znakowania na opakowaniach produktów spożywczych.

W zależności od indywidualnych uwarunkowań każdego człowieka – prawie każda z protein pokarmowych może być alergenem. Przepisy Unii Europejskiej, wskazane w rozporządzeniu określają, że reakcje alergiczne najczęściej wywoływane są przez poniższe substancje i produkty:

– gluten zawarty między innymi w zbożach oraz produktach pochodnych
skorupiaki
jaja
ryby
– orzeszki ziemne i orzechy
– soja
– mleko i nabiał (łącznie z laktozą)
– dwutlenek siarki i siarczyny (w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/l)
– gorczyca i produkty pochodne
– nasiona sezamu
– seler

– łubin
– mięczaki

Wykonujemy badania zarówno jakościowe (obecność), jak i ilościowe (poziom zawartości alergenów).

Do oznaczenia poziomów alergenów wykorzystujemy:

  • metodę badań reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR)
  • test immunoenzymatyczny ELISA,

a elastyczny zakres akredytacji umożliwia rozszerzenie możliwości analitycznych zgodnie z oczekiwaniami Klientów.

Badania wykonujemy w standardowym terminie 3 dni roboczych, a po indywidualnych ustaleniach – również w terminie do 24 godzin.

Ekspercka wiedza umożliwia wykonanie nie tylko wiarygodnych oznaczeń obecności substancji alergennych w żywności, wymazach i popłuczynach,
ale również pomoc i konsultacje w odniesieniu do wymagań określonych w krajowych i międzynarodowych regulacjach prawnych.