Brytyjskie Centrum Akredytacji (UKAS)

GCMS/MS at i2 analyticalUKAS jest jedynym uznanym przez rząd brytyjski państwowym organem akredytacyjnym, który zgodnie z międzynarodowymi standardami ocenia organizacje pracujące nad certyfikatami, badaniami, inspekcją oraz usługami kalibracyjnymi. UKAS jest częścią MLA a laboratoria akredytowane przez UKAS używają znaku ILAC. Dalsze informacje dostępne są na stronie ILAC.

i2 Analytical uzyskała akredytację UKAS już w 2004 roku co potwierdza nasze długoletnie doświadczenie w dziedzinie badań ochrony środowiska.

Coroczne audyty UKAS przeprowadzane w i2 Analytical, potwierdzają nasze kompetencje i jakość wykonywanych usług.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Polecamy ofertę usług i2 Analytical:

  • Kompleksowa obsługa analiz
  • Analizy gleby
  • Analizy wody
  • Oznaczanie azbestu
  • Analiza Śladów

Dla każdej z powyższych usług zapewniamy:

  • Pojedyncze badania lub pakiety analiz
  • „fast track – 24 h”
  • Dokumentacja przeprowadzonych analiz
  • Długoterminowe umowy współpracy (na preferencyjnych warunkach finansowych)