Azodye Metabolite services at i2 analytical

i2 Analytical w pełni popiera politykę brytyjskiej Agencji Środowiska MCERTS i uznaje ją za istotną część swojego własnego systemu jakości.

Uzyskaliśmy akredytacje MCERTS oraz ISO 17025 w obu naszych kompleksach laboratoryjnych w zakresie metod oferowanych naszym klientom.

Proces wdrażania i akredytowania kolejnych metod zarządzany jest przez Kierownika ds. Jakości.

Posiadamy jeden z największych zakresów akredytacji parametrów analitycznych MCERTS ze wszystkich laboratoriów znajdujących się na terenie Wielkiej Brytanii.

CO TO JEST MCERTS?

MCERTS (Monitoring Certification Scheme) to program akredytacyjny brytyjskiej Agencji Środowiska.

Program ten stanowi dla firm podstawę do spełnienia wymogów brytyjskiej Agencji Środowiska i ma na celu polepszanie jakości monitorowanych parametrów środowiskowych.

Poprzez zachowywanie zgodności z wymaganiami MCERTS, brytyjska Agencja Środowiska ma pewność, że przedsięwzięcia danej firmy związane z badaniami środowiska, są zgodne z wysokimi standardami.

Standard MCERTS dotyczy m.in.:

 • metod, kryteriów i wyposażenia
 • szkolenia pracowników
 • kontroli jakości

UKAS jest jedyną organizacją mogącą udzielać akredytacje MCERTS w imieniu brytyjskiej Agencji Środowiska. Akredytacja MCERTS jest przyznawana według określonych kryteriów zgodnych z ISO 17025.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Polecamy ofertę usług i2 Analytical:

 • Kompleksowa obsługa analiz
 • Analizy gleby
 • Analizy wody
 • Oznaczanie azbestu
 • Analiza Śladów

Dla każdej z powyższych usług zapewniamy:

 • Pojedyncze badania lub pakiety analiz
 • „fast track – 24 h”
 • Dokumentacja przeprowadzonych analiz
 • Długoterminowe umowy współpracy (na preferencyjnych warunkach finansowych)