i2 Analytical stworzył sekcję Sample Reception, której zadaniem jest monitoring dysponowania i zarządzanie próbkami i. Ustanowiliśmy parę poziomów kontroli jakości, by zapewnić właściwe postępowanie z próbkami oraz należyte zarządzanie bazami danych.

Polecamy pozostałe usług i2 Analytical:

  • Kompleksowa obsługa analiz
  • Analizy gleby
  • Analizy wody
  • Oznaczanie azbestu
  • Analiza Śladów – Environmental Forensics

Dla każdej z usług analitycznych zapewniamy:

  • Pojedyncze badania lub pakiety analiz
  • „fast track – 24 h”
  • Dokumentacja przeprowadzonych analiz
  • Długoterminowe umowy współpracy (na preferencyjnych warunkach finansowych)